Du är vagnchef och får en order från kompanichefen om att öppna väg i ett bostadsområde som utsatts för flygbombning. Vagnen ni sitter i har ingen kanon, men är däremot utrustad med schaktblad och grävskopa. Ni har fullt splitterskydd där ni sitter inne i vagnen och ser vad som händer utanför via tv-monitorer. Med hjälp av schaktbladen fyller ni igen ett jättelikt hål i marken, och börjar sedan fösa undan bilvrak, raserade hus, jord och grus.

Din huvuduppgift som specialistofficer och vagnchef för en ingenjörbandvagn är att röja väg för andra förband, till exempel stridsfordon. Ingenjörbandvagnen har ett stridsvagnschassi, men saknar kanoner. Istället är vagnen utrustad med schaktblad och en grävskopa, vilket gör att den kan gräva och schakta undan raserade hus, jordmassor, bilvrak eller annan bråte. Den kan också fylla igen hål och jämna till vägen.

Ingenjörbandvagnen är unik inom Försvarsmakten i och med att den kan användas i samma miljö som en stridsvagn – den är tåligare än en vanlig grävmaskin och är dessutom splitterskyddad och tål beskjutning.

Vagnen är ditt huvudsakliga arbetsredskap och kräver mycket underhåll. Tekniken är modern och omfattar bland annat hydrauliska system, tv-kameror, monitorer samt ledningssystem där du tar emot order och annan information.

Som vagnchef har du ansvar både för din vagn och din besättning. Oftast är ni tre personer i vagnen, och din roll är att ta emot information, tala om vad som ska göras, hur det ska göras och vart ni ska. I ditt jobb ingår också att utbilda andra i att använda, köra och sköta underhåll av vagnen.

När ni sitter inne i vagnen kan ni endast se vad som händer utanför via en tv-monitor. Det gör det betydligt svårare att arbeta, om man jämför med en hjullastare eller schaktmaskin som är försedd med fönster.

Efter utbildningen kan du söka anställning som vagnchef inom fältarbetsfunktionen vid Göta ingenjörregemente i Eksjö.

Huvuduppgiften som vagnchef för en ingenjörbandvagn är att röja väg för andra fordon, till exempel stridsfordon.

Liknande befattningar

Gruppchef maskinarbeten

Gruppchef maskinarbeten leder en maskinpluton eller tung ingenjörspluton, som har till huvuduppgift att utföra tyngre fältarbeten som rekognoscering, byggnation, underhåll och reparation.

Ingenjörgruppchef

Ingenjörgruppchefens uppgift är att tjänstgöra som gruppchef för åtta till tio personer och som expert inom strid, sprängarbete, byggnation samt minerings- och förstöringsarbete.