Koncentrationen är total i luftvärnskanonvagnen. Ett fientligt flygplan har identifierats och din grupp gör sig klar för att öppna eld med lutfvärnskanonen. Du ger order till föraren och skytten, samtidigt som du tar emot information från vagnens radaroperatör som följer målet i luften. Du andas djupt och fokuserar. Då kommer ordern från plutonchefen via sambandssystemet: Bekämpa målet.

Huvuduppgiften för dig som vagnchef i en Luftvärnskanonvagn 9040 är att bekämpa luftmål med hjälp av avancerad radarteknologi. Du för befälet över gruppen som bemannar luftvärnskanonvagnen och du är dessutom specialist på fordonet.

Vid en insats ingår du och din grupp i en mekaniserad bataljon. Er roll är i första hand att vara ett försvar mot anfall från luften men vagnen kan även bekämpa markmål.

Med hjälp av olika sambandssystem och riktmedel leder du elden från vagnen och för att leda förbandet använder du ett digitalt kartunderlag. I mörker används termiska medel för att identifiera mål.

Som vagnchef måste du ha kompetens som sträcker sig över en mängd områden. Eftersom du arbetar nära skytten och föraren måste du ha kunskap om deras uppgifter. Dessutom är du utbildad inom radaroperatörens arbete och du har även gått en kortare kurs för att kunna truppföra på ett vanligt stridsfordon 90. Att vara vagnchef är en avancerad uppgift, men din utbildning i taktik och stridsteknik för Luftvärnskanonvagn 9040 ger dig en bra grund att stå på.

I din tjänst som specialistofficer med inriktningen vagnchef är du både chef och instruktör.
Som vagnchef kan du få möjligheten att avancera till att bli ställföreträdande plutonchef. Ett annat alternativ är att du blir regementets specialist på förarutbildning av stridsfordon 90.

I denna befattning måste du vara stresstålig och snabbt kunna hantera och värdera mycket information för att därefter fatta egna beslut. Du måste även ha en personlig mognad och ett starkt ledarskap. Det krävs när du är chef över soldaterna i besättningen och samtidigt lever i mycket nära dem dygnet runt.

Huvuduppgiften för dig som vagnchef i en Luftvärnskanonvagn 9040 är att bekämpa luftmål med hjälp av avancerad radarteknologi.

Liknande befattningar

Vagnchef stridsfordon

Som vagnchef leder du stridsfordonsbesättningen. Du är stresstålig och kan ta emot, hantera och värdera mycket information för att kunna fatta rätt beslut.