Som specialistofficer och vapentekniker jobbar du på ett av Försvarsmaktens fartyg. Du ansvarar för underhåll och översyn av fartygets vapensystem

Du  fokuserar på att se till att vapensystemen alltid fungerar. Du vårdar till exempel artilleripjäsen så att den alltid fungerar. Det är du som har den senaste och mest aktuella informationen om olika vapen allt i från pistoler till sjunkbomber.

Som person är du vetgirig och inriktad på problemlösning. Om en kanon inte fungerar är det du som snabbt ska vara på plats för att felsöka och rätta till felet. Det kräver att du är både stresstålig och metodisk i ditt arbete. Du kommer även arbetsleda andra sjömän.

Övningar ombord på fartyget syftar till att få besättningen samspelt och trimmad för insats, både i Sverige och utomlands. Tillsammans med de andra i besättninngen lever och arbetar ni i en miljö som kräver ett gott kamratskap och att ni är bra på att samarbeta.

Utmaningarna för dig som vapentekniker till sjöss kan vara övningar som kräver en hårt arbete under växlande väder. 

Utbildning

Utbildningen för specialistofficer och vapentekniker genomförs vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad samt vid Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Som specialistofficer och vapentekniker i marinen ansvarar du för underhållet och översynen av exempelvis artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor på korvett, minjakt, ubåt eller ett större patrullfartyg.

Behörighetskrav

 • Svenskt medborgarskap
 • Anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader eller genomfört någon av följande utbildningar:
  • grundutbildning i minst sex månader enligt 
lagen (1994:1809),
  • grundläggande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2009:4),
  • grundläggande och kompletterande militär utbildning i minst sex månader enligt förordningen (2010:590), eller
  • militär grundutbildning i minst sex månader enligt
 förordningen (2015:613).
 • Gymnasieexamen
  • Matematik 3 (C)
  • Svenska 2 (B)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A) 
 • Genomfört antagningsprövning med godkänt resultat
 • Genomfört gruppbefälsutbildning
 • B-körkort
 • Simkunnighet (200 m)

Särskilda krav

Vapentekniker på ubåt har särskilda antagningskrav. Här kan du läsa mer om vilka tester du måste göra för att bli antagen.

Läs mer

Liknande befattningar

Systemtekniker specialistofficer

Specialistofficer och systemtekniker i marinen har ett brett tekniskt jobb och sköter drift och underhåll av exempelvis lednings-, radar-, eldlednings-, el- och undervattenssystem på flottans fartyg.

Systemtekniker specialistofficer ubåt

En systemtekniker på en ubåt kan vara sjöman eller specialistofficer med uppgift att se till att sonar-, radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemen fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra underhåll.

Saker går sönder på HMS Carlskrona
03:28

Torktumlare som går sönder, datorer som kraschar och ett dörrhandtag som har gett upp. Därför har fartyget sina egna uppfinningsrika reparatörer och maskinister, sjömän som underhåller fartyget dygnet runt.

Inre strid ombord på fartyg

Det är inte bara yttre hot att ta hänsyn till. Den inre striden är lika viktig för fartyget. Den innefattar bland annat brandbekämpning, sjukvård och reparation.