Som sjöman och vapentekniker tjänstgör du på korvett, minjakt, ubåt eller ett större patrullfartyg. Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för underhållet och översynen av ditt fartygs vapensystem, artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor.

Du är inte ingenjör utan fokuserar på att se till att vapensystemen alltid är redo och fungerande för insats. Till exempel vårdar du artilleripjäsens eldrör och mekanism, genom att till exempel byta olja och fett.

De övningar ni genomför ombord på fartyget syftar till att få besättningen samspelt och trimmad för skarpa insatser, hemma såväl som någonstans utomlands. Du och de övriga besättningsmedlemmarna lever och arbetar i en miljö som kräver god samarbetsförmåga och kamratskap.

För dig som vapentekniker kan arbetet innebära hårda arbetsinsatser under de mest skilda väderförhållanden, ibland i kraftig sjögång. För att platsa som vapentekniker i flottan är det här utmaningar som du måste lära dig att klara av.

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

En sjöman och vapentekniker i flottan ansvarar för att vapensystemen, som artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor, alltid är redo och fungerande för insats.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället
  • Matematik 1, (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1
  • Engelska 5
  • Uppnå resultat för denna befattning vid antagningsprövningen
  • Simkunnighet (200 m)
Om du ska jobba på en ubåt krävs också
  • Matematik 2 (B)
  • Fysik 1 (A) eller ellära 1 (A).

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning i ubåtstjänst genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Systemtekniker

Systemtekniker på en ubåt eller ett ytfartyg ser till att sonar-, radar-, eldlednings- och kommunikationssystemet ombord fungerar genom att åtgärda fel, göra kontroller och utföra förebyggande underhåll.

Vapentekniker specialistofficer

Som specialistofficer och vapentekniker i marinen ansvarar du för underhållet och översynen av exempelvis artilleripjäs, robotsystem, torpedsystem, eldhandvapen, sjunkbomber eller minor på korvett, minjakt, ubåt eller ett större patrullfartyg.

Artilleriet smäller högst

Det går en tryckvåg över däck när första kanon avlossar salva. Pjäsen med kaliber på 57 millimeter är den största i HMS Carlskronas artilleri.

Saker går sönder på HMS Carlskrona
03:28

Torktumlare som går sönder, datorer som kraschar och ett dörrhandtag som har gett upp. Därför har fartyget sina egna uppfinningsrika reparatörer och maskinister, sjömän som underhåller fartyget dygnet runt.

Inre strid ombord på fartyg

Det är inte bara yttre hot att ta hänsyn till. Den inre striden är lika viktig för fartyget. Den innefattar bland annat brandbekämpning, sjukvård och reparation.