Behörighetskrav soldat/sjöman

Utöver grundkraven har de olika utbildningsinriktningarna olika krav på tidigare utbildning. Här kan du läsa om kraven för militär grundutbildning till soldat, sjöman och hemvärnssoldat.

Ansökningskrav för soldater och sjömän

För sökande som påbörjat gymnasiet före 1 juli 2011

Du ska ha minst betyget godkänt (G) i följande ämnen från gymnasieskolan:

  • Matematik A
  • Svenska A
  • Engelska A

För sökande som påbörjat gymnasiet efter 1 juli 2011

Du ska ha minst betyget godkänt (E) i följande ämnen från gymnasieskolan:

  • Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1, 100 p
  • Engelska 5, 100 p

Ansökningskrav för hemvärnssoldater

Du som vill söka grundutbildning för att tjänstgöra i Hemvärnet ska ha behörighet till nationellt gymnasieprogram. Det innebär att du behöver ha godkänt i följande ämnen från årskurs 9:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska
  • samt fem andra ämnen

Rekryteringsområden Hemvärnet

Om du vill genomföra grundutbildning för att bli hemvärnssoldat ska du bo i det rekryteringsområde som anges på sidan aktuella utbildningsstarter. I normalfallet är rekryteringsområdet det län som utbildningsorten ligger i.

Vid behov kan rekryteringsområdet utökas till att omfatta hela Sverige.