Behörighetskrav för soldat och sjöman

Utöver grundkraven har utbildningsinriktningarna olika krav på tidigare utbildning och kunskaper.

Behörighetskrav för soldater och sjömän

Du ska ha minst betyget godkänt (E) i följande ämnen från gymnasieskolan:

  • Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1, 100 p
  • Engelska 5, 100 p

Berhörighetskrav för soldat 

Du som vill söka grundutbildning för att tjänstgöra i Hemvärnet ska ha behörighet till nationellt gymnasieprogram. Det innebär att du behöver ha godkänt i följande ämnen från årskurs 9:

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska
  • samt fem andra ämnen