Personuppgiftspolicy

Försvarsmakten
107 85 Stockholm
Telefon: 08-788 75 00
E-postadress: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615

Behandling av personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Syftet med PUL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet.

Du avgör själv om du vill registrera dig i denna IT-tjänst för relationshantering till stöd för Försvarsmaktens rekryteringskommunikation (Mitt Försvarsmakten). Syftet med Mitt Försvarsmakten är att matcha information och erbjudanden om myndighetens aktiviteter och yrken med intressenters vilja och potential. Detta innebär att Försvarsmakten kommer att skicka information till dig som intressent i enlighet med de val du gör i Mitt Försvarsmakten. Mitt Försvarsmakten syftar även till att göra statistiska sammanställningar och bedömningar.

De personuppgifter som Försvarsmakten kommer att behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar dig i Mitt Försvarsmakten. Du måste vara över 15 år för att kunna registrera dig och du får inte ha skyddad identitet. Obligatoriska uppgifter är personnummer, e-postadress och telefonnummer. Därutöver behandlas de uppgifter som du själv väljer att lämna om bl.a. ditt namn, din utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, ditt intresse för Försvarsmakten samt din egen skattning av din hälsa jämfört med jämnåriga av samma kön. Även uppgifter om hur du bl.a. interagerar på denna webbsida samt uppgifter om öppnings- och klickfrekvens i e-postutskick kommer att behandlas. Du kan när som helst avregistrera dig. Då gallras dina personuppgifter. Gallring sker även om du varit inaktiv i fem år.

Utöver ovanstående inhämtas automatiskt personuppgifter från Skatteverkets aviseringssystem Navet samt, för dig som sökt till militär grundutbildning, uppgifter från Rekryteringsmyndighetens system ATLAS om din status i rekryteringsprocessen.

Inom Försvarsmakten kommer endast behörig personal inom rekryteringsverksamheten att ha tillgång till dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer även att behandlas av Microsoft och leverantör för genomförande av systemförvaltning som har anlitats av Försvarsmakten som biträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS).

Du har enligt 26 § PUL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att Försvarsmakten behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.