Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"
Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Du är här

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Officer

Få andra att prestera bättre.

Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

Gör så att andra gör sitt bästa

Nu kan du ansöka till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Ansök via antagning.se senast 31 januari 2020.

Ansök Läs mer

Som officer kan du ta självständiga beslut i alla situationer. Ditt ansvar sträcker sig från det teoretiska till det praktiska på olika nivåer i Försvarsmakten med fokus på ledarskap. Du får stor kunskap och praktisk erfarenhet i rollen som ledare.

Din uppgift som officer är att formulera mål och planer för hur organisationens resurser och förmågor ska användas på bästa sätt. Du sätter upp riktlinjer, initierar styrning och följer upp arbetet.

 

VILKA EGENSKAPER KÄNNETECKNAR EN OFFICER?

Initiativkraft, självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och förmågan att bygga ömsesidigt förtroende är några av de egenskaper som kännetecknar en bra officer. Som officer är du en förebild som gillar att leda människor till att samarbeta och prestera sitt bästa. Du är tydlig och rak men också empatisk vilket är viktigt eftersom all vår verksamhet utgår från en värdegrund som bygger på alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet.

KOMMER JAG UTVECKLAS?

Som officer slutar aldrig lärandet. Utbildning och utveckling av dina teoretiska och praktiska kunskaper är en viktig del av arbetet och en förutsättning för att du ska kunna lösa de utmaningar du ställs inför både idag och imorgon.

FINNS DET MÅNGA KARRIÄRMÖJLIGHETER?

Som officer kan du gå långt, riktigt långt. Du får en ledande befattning där du ansvarar för personal och verksamhet. Du kan till exempel tjänstgöra som chef vid något förband eller i staber både i Sverige och utomlands. Yrkes- och karriärmöjligheterna är många, i befattningsguiden kan du läsa mer om valmöjligheterna.

Så ser officersutbildningen ut

 

OFFICERSPROGRAMMET – TRE ÅR OCH 180 HÖGSKOLEPOÄNG 

För att bli antagen till officersprogrammet måste du först ha genomfört en militär grundutbildningOfficersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan och huvuddelen av studierna äger rum på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

Teori och praktik

Utbildningen är både fysiskt- och mentalt utmanande och består av en blandning av teori och praktik där även övningar i fält, fysisk träning och truppföring/ledarskapsutbildning ingår. De tre första terminerna läser du krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap under påfrestande förhållanden och fysiskt stridsvärde på Campus Karlberg. Termin fyra och fem spenderar du i Försvarsmakten med att lära dig de mer praktiska kunskaperna. Den sjätte terminen gör du ett självständigt arbete under tio veckor. Du får mat, boende och dagpenning under hela utbildningen.

EN UTBILDNING – TRE OLIKA INRIKTNINGAR

När du anmäler dig till Officersprogrammet väljer du en av följande tre inriktningar.

Krigsvetenskaplig inriktning
Det här är den bredaste inriktningen, den förbereder dig för att bli officer i armén, flygvapnet eller marinens amfibieförband. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll inom områdena markstrid, fältarbete, luftvärn, indirekt bekämpning, CBRN (kemiska och biologiska stridsmedel, radiologiska och nukleära händelser), amfibie, säkerhetsförband, försörjning mark/luft, ledningssystem, STRIL (stridsledning) luftbevakning eller STRIL flygstridsledning.

Militärteknisk inriktning
Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll mot antingen armén eller flygvapnet.

Nautisk inriktning
Förbereder dig att bli officer i marinen vid ubåts- eller sjöstridsflottiljer. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll. Huvudämnet är krigsvetenskap. Ofta fortsätter studierna i nautik efter din officersexamen, men som anställd.

HUR BLIR JAG OFFICER?

Det finns olika vägar in för dig som vill bli officer, här får du lära dig mer om hur det går till.

Anmälan och behörighet för dig med militär bakgrund

Läs mer och ansök

Har du en akademisk bakgrund?

Om du redan har läst 180 högskolepoäng eller mer kan du söka till en särskild officersutbildning på 12 månader (minimum).

Läs mer om särskild officersutbildning här

SAKNAR DU MILITÄR BAKGRUND?

Militär grundutbildning är ett krav för att kunna söka till officersprogrammet, börja därför med att ansöka till grundutbildningen för att i ett senare skede ansöka till officersprogrammet.

Läs mer om militär grundutbildning här

Villkor under utbildningen

Läs mer

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.