Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

Den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) vänder sig till dig som har militär erfarenhet sedan tidigare och vill bli specialistofficer.

AROU är en generell utbildning är uppdelad i kurserna AROK 1 och AROK 2 som är 10 veckor vardera. 
Utbildningen finns som uppdelad i två perioder under två somrar och kallas delad AROU. När du går kurserna i en följd, så kallas den rak AROU. Rak AROU genomförs från januari till juni.

Du som har genomfört en militär grundutbildning, värnplikt eller varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman kan ansöka. Det är förbandet som du ansöker till som nominerar dig till utbildningen och det är där som du förväntas att jobba efteråt.

om Kurserna

AROK 1

Denna del genomförs på Militärhögskolan Halmstad. Du kommer att få utbildning inom ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

AROK 2

AROK 2 genomförs i huvudsak på Militärhögskolan i Halmstad. Det dominerande ämnet i kursen är krigsvetenskap. Men kursen innehåller också ledarskap, pedagogik och försvarsupplysning. 

BEHÖRIGHETSKRAV

 • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), eller har validerade och översatta utländska betyg som uppfyller motsvarande krav.
 • Anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman i minst tolv månader, varav minst fem månader som gruppbefäl.
 • För att kunna bli antagen till anpassad reservofficersutbildning krävs att du har genomgått gruppbefälsutbildning med godkänt resultat.

FÖRBAND

Förband där du kan ansöka till rak och delad AROU under 2019.

Rak AROU

 • Artilleriregementet (A9) Boden
 • Blekinge flygflottilj (F17) Kallinge
 • Gotlands regemente (P18) Visby
 • Göta ingenjörregemente (Ing2) Eksjö
 • Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
 • Ledningsregementet (LedR) Enköping
 • Livgardet (LG) Kungsängen
 • Livregementets husarer (K3) Karlsborg
 • Luftvärnsregementet (Lv6) Halmstad
 • Norrbottens flygflottilj (F21) Luleå
 • Norrbottens regemente (I19) Boden
 • Skaraborgs regemente (P4) Skövde
 • Södra skånska regementet (P7) Revingehed
 • Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) Umeå
 • Trängregementet (TrängR) Skövde

Delad AROU

 • Amfibieregementet (Amf1) Hårsfjärden
 • Artilleriregementet (A9) Boden
 • Blekinge flygflottilj (F17) Kallinge
 • Gotlands regemente (P18) Visby
 • Göta ingenjörregemente (Ing2) Eksjö
 • Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
 • Ledningsregementet (LedR) Enköping
 • Livgardet (LG) Kungsängen
 • Livregementets husarer (K3) Karlsborg
 • Luftsstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Luftvärnsregementet (Lv6) Halmstad
 • Norrbottens flygflottilj (F21) Luleå
 • Norrbottens regemente (I19) Boden
 • Skaraborgs regemente (P4) Skövde
 • Södra skånska regementet (P7) Revingehed
 • Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) Umeå
 • Trängregementet (TrängR) Skövde

FRÅGOR?

Vid frågor om utbildningen, kontakta någon av följande personer på Militärhögskolan Halmstad:

Major Stefan Klawitter, 070 - 859 99 13. 
RO Kapten Tommy Karlsson, 076 - 104 98 73. 

Mejl, mhs-h-rou@mil.se.