Reservofficersutbildning (ROU)

Reservofficersutbildningen (ROU) vänder sig till dig som vill bli officer i reserven.

Utbildningen pågår i ett år och delas in i tre kurser.

Rok 1

Du börjar utbildningen på Militärhögskolan Halmstad. Du kommer att få utbildning inom ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

Rok 2

ROK 2 är funktionsdelen av utbildningen och genomförs på respektive strids- eller funktionsskola. Utbildningen i det här skedet är främst inriktad på träning och utbildning mot din kommande krigsbefattning. De funktionsinriktningar som är sökbara är:

  • Markstrid - genomförs vid Markstridsskolan (MSS) i Skövde och Borensberg.
  • Fältarbete - genomförs vid Fältarbetsskolan (FarbS) i Eksjö.
  • Luftvärn - genomförs vid Luftvärnets stridsskola (LvSS) i Halmstad.
  • Artilleri - genomförs vid Artilleriets stridsskola (ArtSS) i Boden.
  • Logistik - genomförs vid Logistikskolan (LogS) i Skövde.
  • Ledning - genomförs vid Ledningsstridsskolan (LedSS) i Enköping.

ROK 3

Denna del genomförs till största delen vid ditt förband och är cirka 5 månader. Under denna kurs kommer du att tjänstgöra som chef eller instruktör för rekryter under grundutbildning. Kursen avslutas på Militärhögskolan i Halmstad där du tar examen.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare,

  • Genomfört eller genomför militär grundutbildning eller värnplikt,

  • Högskoleförberedande gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), eller översatta och validerade utländska betyg som uppfyller motsvarande krav.

Förband och inriktningar

Utbildningsinriktningar för 2020. 

Armén

ARTILLERIREGEMENTET

Indirekt bekämpning

GOTLANDS REGEMENTE

Markstrid

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE

Fältarbeten

LIVGARDET

Markstrid

LIVREGEMENTETS HUSARER

Markstrid

LUFTVÄRNSREGEMENTET

Luftvärn

NORRBOTTENS REGEMENTE

Markstrid

SKARABORGS REGEMENTE

Markstrid

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET

Markstrid

TRÄNGREGEMENTET

Logistik

Flygvapnet

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ

Logistik

Marinen

AMFIBIEREGEMENTET

Sjöstrid

MARINBASEN

Sjöstrid

FJÄRDE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Sjöstrid

TREDJE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Sjöstrid

FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN

Sjöstrid

Logistik

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Logistik

Ledning och underrättelse

LEDNINGSREGEMENTET

Ledning

 

Frågor

Vid frågor om utbildning, kontakta någon av följande personer på Militärhögskolan Halmstad:

Major Stefan Klawitter, 070 - 859 99 13. 
RO Kapten Tommy Karlsson, 076 - 104 98 73. 

Mejl, mhs-h-rou@mil.se.