Reservofficersutbildning (ROU)

Reservofficersutbildningen (ROU) vänder sig till dig som vill bli officer i reserven.

Utbildningen pågår i ett år och delas in i tre kurser.

Rok 1

Du börjar utbildningen på Militärhögskolan Halmstad. Du kommer att få utbildning inom ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

Rok 2

ROK 2 är funktionsdelen av utbildningen och genomförs på respektive strids- eller funktionsskola. Utbildningen i det här skedet är främst inriktad på träning och utbildning mot din kommande krigsbefattning. De funktionsinriktningar som är sökbara är:

  • Markstrid - genomförs vid Markstridsskolan (MSS) i Skövde och Borensberg.
  • Fältarbete - genomförs vid Fältarbetsskolan (FarbS) i Eksjö.
  • Luftvärn - genomförs vid Luftvärnets stridsskola (LvSS) i Halmstad.
  • Artilleri - genomförs vid Artilleriets stridsskola (ArtSS) i Boden.
  • Logistik - genomförs vid Logistikskolan (LogS) i Skövde.
  • Ledning - genomförs vid Ledningsstridsskolan (LedSS) i Enköping.

ROK 3

Denna del genomförs till största delen vid ditt förband och är cirka 5 månader. Under denna kurs kommer du att tjänstgöra som chef eller instruktör för rekryter under grundutbildning. Kursen avslutas på Militärhögskolan i Halmstad där du tar examen.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare.
  • Genomfört eller genomför militär grundutbildning eller värnplikt.
  • Högskoleförberedande gymnasieexamen.

ANSÖKAN

INTE ÄR ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

Ansökan för dig som inte är anställd i Försvarsmakten men som har militär bakgrund var öppen från 29 oktober till 9 december. Preliminärt öppnar ansökan igen under hösten 2019.  Du ansöker via Rekryteringsmyndighetens webbplats.

Genomför militär grundutbildning

Ansökan var öppen 10 december till 6 januari.


ÄR DU REDAN ANSTÄLLD SOM GRUPPBEFÄL, SOLDAT ELLER SJÖMAN?
Ansökan var öppen 10 december till 6 januari.

Förband och inriktningar

Utbildningsinriktningar för utbildning som börjar 2019

ARTILLERIREGEMENTET

Indirekt bekämpning

FJÄRDE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Sjöstrid

GOTLANDS REGEMENTE

Ledning
Logistik
Luftvärn
Markstrid

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE

Fältarbeten

LEDNINGSREGEMENTET

Ledning
Logistik
Markstrid

LIVGARDET

Logistik
Markstrid

LIVREGEMENTETS HUSARER

Markstrid

LUFTVÄRNSREGEMENTET

Luftvärn

NORRBOTTENS REGEMENTE

Markstrid

SKARABORGS REGEMENTE

Indirekt bekämpning
Ledning
Logistik
Luftvärn
Markstrid

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET

Markstrid

TREDJE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Sjöstrid

TRÄNGREGEMENTET

Logistik

 

Frågor

Vid frågor om utbildning, kontakta någon av följande personer på Militärhögskolan Halmstad:

Major Stefan Klawitter, 070 - 859 99 13. 
RO Kapten Tommy Karlsson, 076 - 104 98 73. 

Mejl, mhs-h-rou@mil.se.