Specialistofficersutbildningen är tre terminer lång och genomförs på Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Teori och praktik varvas i olika delkurser med fokus på ledarskap och specifika kunskaper för jobbet.

Det finns tolv olika områden att välja mellan. Några exempel är markstrid, sjöstrid, luftstrid, ledning, logistik och underrättelse/säkerhetstjänst. Inom varje område finns olika utbildningslinjer.

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighetskrav för samtliga utbildningsinriktningar inom Specialistofficersutbildningen. För vissa intiktningar tillkommer ytterligare krav.

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Gymnasieexamen med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1 och engelska A/5. För vissa inriktningar på utbildningen finns dessutom ytterligare betygskrav.
  • Du ska bedömas vara lämplig som officer utifrån din fysiska och psykiska status, och lämplig för den sökta inriktningen.
  • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
  • Sammantaget godkänd kravuppfyllnad mot sökt inriktning.

Läs mer om behörighetskraven

ANSÖKAN

FÖR DIG SOM INTE JOBBAR I FÖRSVARSMAKTEN

Ansökan för dig som inte är anställd i Försvarsmakten, men har militär bakgrund är öppen mellan 29 oktober till 9 december. Du ansöker på Rekryteringsmyndighetens webbplats.

Till ansökan

FÖR DIG SOM GENOMFÖR MILITÄR GRUNDUTBILDNING

Ansökan är öppen 10 december till 6 januari.

FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD SOM GRUPPBEFÄL, SOLDAT ELLER SJÖMAN

Ansökan var öppen 2 juli till 2 september (vecka 27 till och med vecka 35).

FÖR DIG SOM SAKNAR MILITÄR BAKGRUND

Om du inte har genomfört någon militär utbildning tidigare börjar du med att ansöka till en grundutbildning. Då kan du ansöka till en specialistofficersutbildning efteråt.

Läs mer om grundutbildning 

UTBILDNINGSINRIKTNINGAR

Här listar vi vilka utbildningsinriktningar som repektive förband utbildar mot under 2019.

Till utbildningsinriktningar