Befälsförberedande kurs - Hemvärnet

Vill du bli gruppchef i Hemvärnet? Då är befälsförberedande kurs – Hemvärnet vägen för dig att gå.

Befälsutbildning i Hemvärnet

Försvarsmakten erbjuder en mängd kurser till dig som vill framåt inom din karriär i Hemvärnet.

Specialistofficer

Yrkesexpertis inom ditt område.

Reservofficer

Varva din civila karriär med att vara reservofficer.