Specialistofficersutbildningen

Specialistofficersutbildningen är en tre terminer lång utbildning för dig som efter genomförd GMU och FOK vill inrikta din karriär mot en...

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning för dig som, efter genomförd GMU och FOK, vill inrikta dig mot en chefsbefattning i Försvarsmakten...

Reservofficersutbildning

Som reservofficer kan du antingen tjänstgöra som specialistofficer eller officer. I båda fallen är du anställd som reservofficer och tjänstgör tidvis...

Befälsförberedande kurs - Hemvärnet

Vill du bli gruppchef i Hemvärnet? Då är befälsförberedande kurs – Hemvärnet vägen för dig att gå.

Befälsutbildning i Hemvärnet

Försvarsmakten erbjuder en mängd kurser till dig som vill framåt inom din karriär i Hemvärnet.