Förberedande officerskurser – FOK

Förberedande officerskurser, FOK, är en kompletterande militär utbildning som ersätter befattningsutbildningen för vissa specialistofficers- och officersutbildningar.

Under FOK förbereds du i första hand inför din kommande roll som chef. Detta sker genom övning i att leda och att vara en förebild för andra. Under FOK förbättrar du även din fysik, dina militära kunskaper och skicklighet. FOK är både teoretisk och praktisk, genomförs i högt tempo och ställer stora krav på dig som rekryt.

Utbildningen omfattar 62 utbildningsdagar under totalt 15 veckor. Upplägget kan variera beroende av din utbildningsinriktning.