Villkor Officersutbildning

När du ska utbilda dig till officer eller specialistofficer omfattas du av våra förmåner och försäkringar. Här kan du läsa om vilka förmåner som gäller för dig under förberedande officerskurser och under officersutbildning

Foto: Anna Norén/Combat Camera/Försvarsmakten

Förmåner under officersutbildning

Under officersutbildningen får du en dagersättning på 140 kronor per dag. Den betalas ut månadsvis, normalt den 25:e.

Följande förmåner ingår och är skattefria:

 • Mat och boende
 • Sjukvård och akut tandvård
 • Resor vid in- och utryckning
 • En hemresa per tjänstgöringsfri helg
 • Ersättning för mat de helger du inte studerar eller befinner dig vid skolan
 • Tillgång till de kläder och den utrustning du behöver

Försäkringar och bidrag under utbildningen
Naturligtvis ingår det också en försäkring. Alla som är aktiva i Försvarsmakten är skyddade av Försvarsmaktens försäkringsskydd.

Bostadsbidrag, familjepenning och andra bidrag

Du kan söka bidrag hos Försäkringskassan för att exempelvis få hjälp med bostadsbidrag och familjepenning. Bidraget kallas familjebidrag och är behovsprövat. Familjebidraget innefattar bostadsbidrag, familjepenning, näringsbidrag och begravningsbidrag. Bidragen är till för att garantera dig och dina anhöriga, som är beroende av din inkomst för sin försörjning, en ekonomisk och social trygghet under utbildningstiden.

Du hittar blanketter för bidragsansökan hos Försäkringskassan. De kan också hämtas hos rekrythandläggaren vid förbandet.

FÖRMÅNER UNDER FÖRBEREDANDE OFFICERSKURSER (FOK)

Följande förmåner ingår och är skattefria:

 • 4 500 kronor i ersättning varje månad
 • Mat och boende
 • Sjukvård och akut tandvård
 • En hemresa per tjänstgöringsfri helg
 • Tillgång till de kläder och utrustning du behöver