Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

Den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) vänder sig till dig som har militär erfarenhet sedan tidigare och vill bli specialistofficer.

AROU är en generell utbildning är uppdelad i kurserna AROK 1 och AROK 2 som är 10 veckor vardera. 
Utbildningen finns som uppdelad i två perioder under två somrar och kallas delad AROU. När du går kurserna i en följd, så kallas den rak AROU. Rak AROU genomförs från januari till juni.

Du som har genomfört en militär grundutbildning, värnplikt eller varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman kan ansöka. Det är förbandet som du ansöker till som nominerar dig till utbildningen och det är där som du förväntas att jobba efteråt.

om Kurserna

AROK 1

Denna del genomförs på Militärhögskolan Halmstad. Du kommer att få utbildning inom ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

AROK 2

AROK 2 genomförs i huvudsak på Militärhögskolan i Halmstad. Det dominerande ämnet i kursen är krigsvetenskap. Men kursen innehåller också ledarskap, pedagogik och försvarsupplysning. 

BEHÖRIGHETSKRAV

 • Gymnasieexamen
 • Aktiv tjänstgöring i minst 12 månader.

ANSÖKAN

INTE ÄR ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

Du som inte är anställd i Försvarsmakten men som har militär bakgrund kan ansöka från 29 oktober till 9 december.

ANSTÄLLD SOM GSS

Ansökan till ROU och AROU för dig som jobbar som gruppbefäl, soldat eller sjöman var öppen 2 juli till 31 augusti 2018.

FÖRBAND

Sökbara förband med utbildningsstart 2019.

 • Amfibieregementet
 • Artilleriregementet
 • Blekinge flygflottilj
 • Gotlands regemente
 • Göta ingenjörregemente
 • Helikopterflottiljen
 • Ledningsregementet
 • Livgardet
 • Livregementets husarer
 • Luftvärnsregementet
 • Norrbottens regemente
 • Norrbottens flygflottilj
 • Skaraborgs regemente
 • Södra skånska regementet
 • Totalförsvarets skyddscentrum
 • Trängregementet

FRÅGOR

Vid frågor om utbildningen, kontakta någon av följande personer på Militärhögskolan Halmstad:

Major Stefan Klawitter, 070 - 859 99 13. 
RO Kapten Tommy Karlsson, 076 - 104 98 73. 

Mejl, mhs-h-rou@mil.se.