Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

Den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) vänder sig till dig som har militär erfarenhet sedan tidigare och genomförs på två olika sätt. Utbildningen är uppdelad över två år v 24-33, så kallad delad AROU, men från 2018 går det även under v 03-23 genomföra kurserna i en följd, så kallad rak AROU.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

AROU är en generell officersutbildning för dig som vill gå mot en befattning som kräver specialistofficersexamen för specialistofficer i reserven. Utbildningen är då uppdelad i kurserna AROK 1 och AROK 2 som är 10 veckor vardera.

Det har tidigare även gått att via utbildningen få en officersexamen för officer i reserven. Utbildningen är då uppdelad i kurserna AROK 1, AROK 2 och AROK 3 som är 10 veckor vardera. Du som antas mot officer genomför AROK 3 snarast efter avslutad AROK 2 i dialog med förbandet där du ska tjänstgöra. Observera att denna inriktning av utbildningen inte är sökbar för närvarande.

Utbildningen är sökbar för dig som exempelvis har genomfört en militär grundutbildning, värnplikt eller varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman. Specifika krav går att läsa om på sidorna "alla utbildningsstarter" när ansökan är aktuell.

Det är förbandet som du ansöker till som nominerar dig till utbildningen och det är där som du förväntas tjänstgöra efteråt. 

Till ansökan rak AROU

UTBILDNINGENS TRE DELAR

AROK 1

Denna del genomförs på Militärhögskolan Halmstad och är gemensam för både officer och specialistofficer i reserven. Du kommer att få utbildning inom ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

AROK 2

AROK 2 är också gemensam för både officer och specialistofficer i reserven och genomförs i huvudsak på Militärhögskolan i Halmstad. Det dominerande ämnet i kursen är krigsvetenskap. Men kursen innehåller också ledarskap, pedagogik och försvarsupplysning. 

AROK 3

Denna del genomförs endast av dig som skall bli officer (OFF/T).

OBSERVERA att denna del av utbildningen har för närvarande stängts för utvärdering. Beslut om den kommer att öppnas kommer under vintern 2017.

Kursen innehåller vinterutbildning, trupputbildning, befattningsutbildning och truppföring/praktik. Utbildningen sker i dialog med det förband där du skall tjänstgöra efteråt. Tillsammans skapar ni en individuell studieplan. 

FRÅGOR

Vid frågor om utbildningen, kontakta någon av följande personer på Militärhögskolan Halmstad:

Major Stefan Klawitter, 070 - 859 99 13. 
Major Gunnar Stenberg, 070 - 663 50 41. 
RO Kapten Tommy Karlsson, 076 - 104 98 73. 

Mejl, mhs-h-rou@mil.se.