Reservofficersutbildning (ROU)

Reservofficersutbildningen (ROU) vänder sig till dig som vill bli officer i reserven.

Utbildningen som börjar i januari pågår i ett år och delas in i tre kurser.

Rok 1

Du börjar utbildningen på Militärhögskolan Halmstad. Du kommer att få utbildning inom ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

Rok 2

ROK 2 är funktionsdelen av utbildningen och genomförs på respektive strids- eller funktionsskola. Utbildningen i det här skedet är främst inriktad på träning och utbildning mot din kommande krigsbefattning. De funktionsinriktningar som är sökbara är:

  • Markstrid - genomförs vid Markstridsskolan (MSS) i Skövde och Borensberg.
  • Fältarbete - genomförs vid Fältarbetsskolan (FarbS) i Eksjö.
  • Luftvärn - genomförs vid Luftvärnets stridsskola (LvSS) i Halmstad.
  • Artilleri - genomförs vid Artilleriets stridsskola (ArtSS) i Boden.
  • Logistik - genomförs vid Logistikskolan (LogS) i Skövde.
  • Ledning - genomförs vid Ledningsstridsskolan (LedSS) i Enköping.

ROK 3

Denna del genomförs till största delen vid ditt förband och är cirka 5 månader. Under denna kurs kommer du att tjänstgöra som chef eller instruktör för rekryter under grundutbildning. Kursen avslutas på Militärhögskolan i Halmstad där du tar examen.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare.
  • Genomfört eller genomför militär grundutbildning eller värnplikt.
  • Högskoleförberedande gymnasieexamen.

ANSÖKAN

ANSTÄLLD SOM GSS

Ansökan till ROU och AROU för dig som jobbar som gruppbefäl, soldat eller sjöman är öppen 2 juli till 31 augusti (vecka 27 till och med vecka 35).

Till ansökan

INTE ÄR ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

Du som inte är anställd i Försvarsmakten men som har militär bakgrund kan ansöka från 29 oktober till 9 december (vecka 44 till och med vecka 49).

Genomför utbildning

Du som genomför militär grundutbildning kan ansöka vecka 50, 2018 till vecka 1, 2019.

Förband och inriktninmgar

Utbildningsinriktningar för utbildning som börjar 2019

ARTILLERIREGEMENTET

Indirekt bekämpning

FJÄRDE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Sjöstrid

GOTLANDS REGEMENTE

Ledning
Logistik
Luftvärn
Markstrid

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE

Fältarbeten

LEDNINGSREGEMENTET

Ledning

LIVGARDET

Logistik
Markstrid

LIVREGEMENTETS HUSARER

Markstrid

LUFTVÄRNSREGEMENTET

Luftvärn

NORRBOTTENS REGEMENTE

Markstrid

SKARABORGS REGEMENTE

Indirekt bekämpning
Ledning
Logistik
Luftvärn
Markstrid

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET

Markstrid

TRÄNGREGEMENTET

Logistik

Frågor

Vid frågor om utbildning, kontakta någon av följande personer på Militärhögskolan Halmstad:

Major Stefan Klawitter, 070 - 859 99 13. 
Major Gunnar Stenberg, 070 - 663 50 41. 
RO Kapten Tommy Karlsson, 076 - 104 98 73. 

Mejl, mhs-h-rou@mil.se.