Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Du är här

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Förband och inriktningar

Specialistofficersutbildning 2019.

Hoppa direkt till

ARMÈN

ARTILLERIREGEMENTET

Artilleri
Försörjning Mark
Marktekniker Elektro
Marktekniker Mekanik

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Försörjning Mark
Ledningssystem Mark
Marktekniker Elektro

FÖRSVARSMAKTENS TEKNISKA SKOLA

Flygtekniker
Försörjning Mark
Ledningssystem Mark
Marktekniker Elektro
Marktekniker Mekanik
Skytte/spaning

Gotlands regemente

Eldledningsgruppchef
Försörjning Mark
Ledningssystem Mark
Luftvärn
Marktekniker Elektro
Marktekniker Mekanik
Skytte/spaning
Vagnchef Strv 122/Strf 90

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE

Försörjning Mark
Fältarbete
Ledningssystem Mark
Marktekniker Elektro
Marktekniker Mekanik

LEDNINGSREGEMENTET

Försörjning Mark
Ledningssystem Mark
Marktekniker Elektro
Marktekniker Mekanik
Militärtolk
Skytte/spaning
Vagnchef Strv 122/Strf 90

LIVGARDET

Eldledningsgruppchef
Försörjning Mark
Ledningssystem Mark
Marktekniker Mekanik
Skytte/spaning
Und/Säk/MP

LIVREGEMENTETS HUSARER

Skytte/spaning
Jägare
Artilleri
UAV Tekniker
Marktekniker Mekanik
Ledningssystem Mark
Försörjning Mark
Underrättelsebefäl Flyg

LUFTVÄRNSREGEMENTET

Luftvärn
Luftbevakningsoperatör
Marktekniker Elektro
Marktekniker Mekanik
Ledningssystem Mark
Försörjning Mark

NORRBOTTENS REGEMENTE

Vagnchef Strv 122/Strf 90
Skytte/spaning
Jägare
Fältarbete
Marktekniker Mekanik
Ledningssystem Mark
Försörjning Mark

SKARABORGS REGEMENTE

Vagnchef Strv 122/Strf 90
Skytte/spaning
Artilleri
Luftvärn
Fältarbete
Marktekniker Elektro
Marktekniker Mekanik
Ledningssystem Mark
Försörjning Mark

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET

Skytte/spaning
Artilleri
Marktekniker Mekanik
Ledningssystem Mark
Försörjning Mark

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM

Ledningssystem Mark
Försörjning Mark

TRÄNGREGEMENTET

Skytte/spaningsgruppchef
Marktekniker Elektro
Marktekniker Mekanik
Ledningssystem Mark
Försörjning Mark

FLYGVAPNET

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ

R3 Räddning/Fälthållning
Flygtekniker
Ledningssystem Mark
Försörjning Luft
Underrättelsebefäl flyg
Und/Säk/MP

HELIKOPTERFLOTTILJEN

Arbetsort: Luleå, Ronneby, Linköping
R3 Räddning/Fälthållning
Pilot Helikopter
Helikoptertekniker
Marktekniker Elektro
Försörjning Mark
Underrättelsebefäl Luft
Und/Säk/MP

LUFTSTRIDSSKOLAN

R3 Räddning/Fälthållning
Flygstridsledare
Luftbevakningsoperatör
Flygledare
Markteletekniker Flyg
Ledningssystem Luft
Försörjning Luft
Und/Säk/MP

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ

R3 Räddning/Fälthållning
Flygtekniker
Ledningssystem Luft
Försörjning Luft
Underrättelsebefäl flyg
Und/Säk/MP

SKARABORGS FLYGFLOTTILJ

R3 Räddning/Fälthållning
Flygtekniker
Försörjning Luft
Underrättelsebefäl flyg
Und/Säk/MP

MARINEN

AMFIBIEREGEMENTET

Amfibie
Sjöstrid Nautik
Röjdyk/EOD
Sjöstrid Undervattensstrid
Skeppstekniker Amfibie
Systemtekniker Amfibie
Sjöstrid Samband/ledning
Und/Säk/MP

FJÄRDE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Sjöstrid Nautik
Röjdyk
Sjöstrid Undervattensstrid
Sjöstrid Yt-/luftstrid
Skeppstekniker Sjö
Systemtekniker Sjö
Sjöstrid Telekrig
Sjöstrid Samband/ledning
Försörjning Sjö
Vapentekniker Sjö

FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN

Ubåt
Skeppstekniker Sjö
Systemtekniker Sjö
Vapentekniker Sjö

MARINBASEN

Skytte/spaning
Sjöstrid Nautik
Skeppstekniker Sjö
Sjöstrid Samband/ledning
Försörjning Sjö
Ledningssystem Mark
Und/Säk/MP

Sjöstridsskolan

Sjöstrid Nautik

TREDJE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Sjöstrid Undervattensstrid
Sjöstrid Yt-/luftstrid
Skeppstekniker Sjö
Systemtekniker Sjö
Sjöstrid Telekrig
Sjöstrid Samband/ledning
Försörjning Sjö
Vapentekniker Sjö