Specialistofficersutbildningen

Specialistofficersutbildningen är tre terminer lång och genomförs på Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Teori och praktik varvas i olika delkurser med fokus på ledarskap och specifika kunskaper för jobbet.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Det finns tolv olika områden att välja mellan. Några exempel är markstrid, sjöstrid, luftstrid, ledning, logistik och underrättelse/säkerhetstjänst. Inom varje område finns olika utbildningslinjer.

Behörighet

Det här är de grundläggande behörighetskrav som gäller för samtliga utbildningslinjer inom Specialistofficersutbildningen. För vissa utbildningslinjer tillkommer dessutom ytterligare krav.

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Gymnasieexamen med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1 och engelska A/5. För vissa inriktningar på utbildningen finns dessutom ytterligare betygskrav.
  • Du ska bedömas vara lämplig som officer utifrån din fysiska och psykiska status, och lämplig för den sökta inriktningen.
  • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
  • Sammantaget godkänd kravuppfyllnad mot sökt inriktning.

Läs mer om behörighetskraven

ANSÖKAN

FÖR DIG SOM GENOMFÖR MILITÄR GRUNDUTBILDNING

Ansökan till specialistofficersutbildningen 2018 för dig som är rekryt och genomför militär grundutbildning var öppen mellan vecka 50 2017 och vecka 1 2018.

FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD SOM GRUPPBEFÄL, SOLDAT ELLER SJÖMAN

Ansökan till specialistofficersutbildningen 2018 för dig som jobbar som gruppbefäl, soldat eller sjöman var öppen mellan vecka 31 och 35 2017. 

FÖR DIG SOM INTE JOBBAR I FÖRSVARSMAKTEN

Ansökan till specialistofficersutbildningen 2018 för dig som i dagsläget inte jobbar som soldat/sjöman eller är under utbildning i Försvarsmakten, men som har militär bakgrund, var öppen mellan vecka 44 och 48 2017. 

För dig som saknar militär bakgrund

Om du inte har genomfört någon militär utbildning tidigare börjar du med att ansöka till en grundutbildning. Då kan du i ett senare skede ansöka till en specialistofficersutbildning.

Läs mer om grundutbildning