Behörighetskrav - Specialistofficersutbildning

För att vara behörig till specialistofficersutbildning behöver du som sökande uppfylla krav på militär erfarenhet och betygskrav.

Vissa utbildningslinjer har dessutom ytterligare krav på betyg eller kompletterande prövningar. På sidan för respektive befattning i befattningsguiden kan du läsa om det finns särskilda krav.

Militära krav 

Du behöver ha genomfört värnplikt eller grundutbildning för att kunna ansöka direkt till specialistofficersutbildningen. Detaljerade krav publiceras när det finns en pågående ansökan.

Betygskrav 

För att vara behörig till Specialistofficersutbildningen behöver du ha en godkänd gymnasieexamen. Här följer exempel för vad som gäller beroende på vilket år du tog din examen.

Du som gått ut gymnasiet/komvux 2010-2013 och du som gått ut gymnasiet/komvux före 2010

  • Du ska ha slutbetyg från ett fullständigt gymnasieprogram. Det krävs dessutom att du har lägst betyget godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng, samt lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk A och B, engelska A, matematik A och samhällskunskap A.

Du som gått ut gymnasiet enligt den nya skollagen (Gy 2011)

  • Du ska ha en gymnasieexamen. Det spelar ingen roll vilket program du har läst eftersom i Gy 2011 är gymnasieexamen det gemensamma namnet på examen, oavsett studieprogram på gymnasienivå.