BEFÄLSFÖRBEREDANDE KURS i HEMVÄRNET

Vill du bli gruppchef i Hemvärnet? Då är befälsförberedande kurs – Hemvärnet vägen för dig att gå.

Foto: anttho01

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter som du behöver i din framtida roll som gruppchef. I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska moment som ställer höga krav på dig som kursdeltagare.

När du genomfört kursen är du behörig att söka till vidare befälsutbildning i Hemvärnet mot en befattning som exempelvis in plutonchef eller instruktör. Dessa utbildningar kan ställa ytterligare krav på din fysiska förmåga, dina skolbetyg och din lämplighet. 

Totalt omfattar kursen 62 utbildningsdagar under 15 veckor. De förmåner och villkor som gäller under utbildningen är desamma som de du har under GMU. Du kan läsa mer om dem under sidan villkor GMU, se länk i högerspalten. Under 2014 kommer utbildningen att hållas på Hemvärnets stridsskola, HvSS, utanför Södertälje. 

För att få gå den befälsförberedande kursen krävs att du genomfört en godkänd GMU och skrivit avtal med Hemvärnet. Även du som har gjort värnplikten och har skrivit avtal med Hemvärnet har möjlighet att söka kursen.