BEFÄLSUTBILDNING I HEMVÄRNET

Försvarsmakten erbjuder en mängd kurser till dig som vill framåt inom din karriär i Hemvärnet.

Foto: Lars-Erik Sundin/Försvarsmakten

Befälsutbildningen i Hemvärnet leder dig vidare till en befattning som exempelvis plutons- eller kompanibefäl, eller instruktör.

Utbildningen varvas med tjänstgöring i Hemvärnet och utbildningstiden varierar beroende på vilken befattning du utbildas till. Kurserna hålls på Hemvärnets Stridsskola, HvSS utanför Södertälje.

De förmåner och villkor som gäller under utbildningen är desamma som de du har under Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F. Läs mer om dessa under sidan Villkor GU-F, se länk i högerspalten.

För att vara behörig till befälsutbildningen i Hemvärnet krävs att du har genomfört en godkänd GMU och befälsförberedande kurs – Hemvärnet. Utbildningen är även öppen för dig som genomfört värnplikten som grupp-, plutons- eller kompanibefäl. Utöver det krävs att du bedöms vara lämplig för den befattning du sökt – en befälsbefattning i Hemvärnet kan ställa stora krav på dig som rekryt, både fysiskt och psykiskt.