kompletterande prövning - pilot

Här kan du följa uttagningsprocessen till strids-, transport- och helikopterpilot dag för dag. Datumen för testdagar skiljer beroende av när du ansökt.

Dag 1 

Första dagen består av tester som du genomför på en dator på Försvarsmaktens HR Centrum i Stockholm.

Exempel på förmågor som testas

 • Generell begåvning
 • Spatiala tester
 • Stresstolerans
 • Simultankapacitet
 • Koncentrationsförmåga
 • Koordinationsförmåga

Resa till och från dag 1 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 1 kommer du att få en kallelse via mejl till testdag 2 som också genomförs på
Försvarsmaktens HR Centrum.

DATUM

Vecka 34-40, 2017 för dig som ansökt via GU.

Vecka 40, 2017 – 6, 2018 för dig som har militär behörighet.

Dag 2

Andra dagen består av intervju med en flygpsykolog och en officer som är pilot. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för pilotyrket. 

Resa till och från dag 2 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 2 kommer du att få en ny kallelse via mejl till testdag 3-4 som genomförs på Försvarsmedicincentrum i Linköping.

DATUM

Vecka 42 och 44, 2017 för dig som ansökt via GU.

Vecka 6– 9, 2018 för dig som har militär behörighet.

Dag 3-4

Under dessa dagar kommer du att genomgå medicinska tester på Försvarsmedicincentrum i Linköping. 

Undersökningarna innefattar bland annat:
 • kropps-, delmåttsmätning
 • blodprov och urinprov
 • arbets-EKG som maximalt cykeltest
 • hjärt-lungröntgen
 • hjärtläkarbedömning av vilo-EKG, arbets-EKG och ultraljudsundersökning
 • spirometri - lungfunktionsundersökning, samt provokationstest av luftrören för att utesluta eventuell allergi/astma
 • undersökning av hjärnans elektriska aktivitet, så kallat EEG
 • muskelstyrkemätning (uthållighetstest av nack-halsstyrka)
 • ögonläkarundersökning
 • öronläkarundersökning
 • allmän flygmedicinsk läkarundersökning
 • tandläkarundersökning

Försvarsmakten står för resa till och från Försvarsmedicincentrum samt boende.

DATUM

Vecka 46-47, 2017 för dig som ansökt via GU.

Vecka 12-19, 2018 för dig som har militär behörighet.

Nominering

För dig som ansökt via GU genomförs nomineringen vecka 50 2017.
Därefter skickas antagningsbesked ut.

För antagna till stridspilot VIA GU

Du som blir antagen eller reserv till stridspilot kommer efter antagningen att åka till Försvarsmedicincentrum i Linköping igen för att testas i humancentrifugen (Dynamics Flight Simulator, DFS).

DATUM

Genomförs 18 december 2017.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Du kommer att ha väldigt liten möjlighet att påverka dina olika testdatum. Det är därför viktigt att du försöker hålla din almanacka så ren som möjlig under testperioden.

Förberedelser inför kompletterande prövning

Testerna kommer att vara krävande och det är viktigt att du är väl förberedd. 

läs mer om förberedelser

Ögonoperation

Försvarsmakten accepterar ej synförbättrande ögonoperationer av ögat när det gäller uttagning till vissa yrken, som till exempel pilot.