UTBILDNINGSPREMIE

Efter genomförd militär grundutbildning får du din utbildningspremie. Beloppet varierar beroende på hur lång du utbildningen är. För att räkna ut premien exakt tar du antalet dagar på utbildningen gånger 146 kronor (dagersättning).

Exempel på utbildningspremier för grundutbildning

Soldat/sjöman, 9 månader
Cirka 40 000 kronor.

Gruppbefäl/specialistbefattning, 11 månader
Cirka 49 000 kronor.

GMU/FOK, 6 månader
Cirka 26 000 kronor.

Gruppbefäl hemvärnet, 7 månader
Cirka 31 000 kronor.

Hemvärnssoldat, 6 månader 
Cirka 26 000 kronor.

Hemvärnssoldat, 5 månader
Cirka 22 000 kronor. 

Hemvärnssoldat, 4 månader
Cirka 17 000 kronor.