Förmåner och villkor

När du tjänstgör i Försvarsmakten får du engagera dig i något som gör skillnad för andra människor. Du tar eget ansvar samtidigt som du löser...

Kontakta oss

Försvarsmaktens rekryteringslinje besvarar alla frågor som gäller rekrytering. Vi har uppdaterad information om bland annat militär grundutbildning,...

Vår verksamhet - våra värden

Det finns både skäl och själ att tjänstgöra i Försvarsmakten. Vi erbjuder dig som medarbetare att utvecklas dagligen, få ta ansvar och vara en del av...

Karriärvägar

Du kan göra karriär både som chef och specialist i Försvarsmakten. Även andra arbetsgivare värderar din militära utbildning högt. Du kan också...