Villkor grundutbildning

Grundutbildningen är helt kostnadsfri och inkluderar GMU samt en befattningsutbildning eller FOK. När du genomför grundutbildningen får du flera...

Villkor soldat och sjöman heltid

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för dig som är anställd på heltid.

Villkor soldat och sjöman deltid

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för dig som är anställd på deltid.

Villkor utbildning officer

När du ska utbilda dig till officer eller specialistofficer omfattas du av våra förmåner och försäkringar. Här kan du läsa om vilka förmåner som...

Villkor officer

Här kan du läsa om anställningsvillkor som gäller för officerare och specialistofficerare.

Villkor GU-F

När du genomför GU-F får du fria resor till och från utbildningen. Du får också mat, boende och kläder gratis under utbildningen. Du har rätt till fri...

Villkor Hemvärnet

Om du är hemvärnssoldat har du ett avtal med Hemvärnet. Då tjänstgör du vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier. Enligt avtalet ska du...

Villkor utlandstjänst

När du ska göra utlandstjänst gäller andra villkor än hemma. Vilka villkor som gäller under en insats varierar beroende på vilken personalkategori du...