Lediga JOBB

För dig som inte redan har en tjänst i Försvarsmakten

En tjänstgöring i Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi har stort förtroende för våra medarbetare och våra tjänster ger stor möjlighet till eget ansvar. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
Merparten av våra övningar och insatser genomförs i Sverige men vi har ofta internationellt fokus för att möta de krav som ställs.
Nedan listar vi alla lediga tjänster - såväl civila som militära. 

Relaterat innehåll

Befattningsnivåer

Befattningsnivå är en hierarkisk indelning av befattningar i Försvarsmaktens organisation.OR-1 till OR-5 för soldater och sjömän, OR-6 till OR-9 för specialistofficerare och OF-1 till OF-9 är nivåerna för officerare. Motsvarande nivåer finns även för civilanställda så kallade oberoende befattningar, de benämns CF och CR.
Tjänstegrad är ett system för utmärkning av militär personal.

Läs mer