kompletterande prövning - pilot

Här kan du följa uttagningsprocessen till strids-, transport- och helikopterpilot dag för dag.

Sista dagen för antagningsprövning för att kunna bli antagen till  grundutbildning mot pilot 2017, är 3 februari 2017.

Dag 1

Första dagen består av tester som du genom för på en dator på Försvarsmaktens HR Centrum i Stockholm. Sista testdagen är 16 februari 2017. 

Exempel på förmågor som testas

 • Generell begåvning
 • Spatiala tester
 • Stresstolerans
 • Simultankapacitet
 • Koncentrationsförmåga
 • Koordinationsförmåga

Resa till och från dag 1 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 1 kommer du att få en kallelse via mejl till testdag 2 som också genomförs på Försvarsmaktens HR Centrum.

Dag 2

Andra dagen består av intervju med en flygpsykolog och en officer som är pilot. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för pilotyrket. Testdag 2 genomförs under vecka 06-07, 09-10 2017.

Resa till och från dag 2 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 2 kommer du att få en ny kallelse via mejl till testdag 3-4 som genomförs på Försvarsmedicincentrum i Linköping.

Dag 3-4

Under dessa dagar kommer du att genomgå medicinska tester på Försvarsmedicincentrum i Linköping. 

Undersökningarna innefattar bland annat:

 • Fasteblodprover
 • Lungfunktionsundersökning
 • Ögonundersökningar
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Cykelarbetsprov
 • Läkarundersökning
 • Kropps och delmåttsmätning

Försvarsmakten står för resa till och från Försvarsmedicincentrum och boende.

Nominering

Den slutliga nomineringen kommer att ske under våren 2017 och därefter skickas antagningsbesked ut.

För antagna till stridspilot

Du som blir antagen eller reserv till stridspilot kommer efter antagningen att åka till Försvarsmedicincentrum i Linköping igen för att testas i human centrifugen (Dynamics Flight Simulator, DFS).

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Du kommer att ha väldigt liten möjlighet att påverka dina olika testdatum. Det är därför viktigt att du försöker hålla din almanacka så ren som möjlig under testperioden.

Förberedelser inför kompletterande prövning

Testerna kommer att vara krävande och det är viktigt att du är väl förberedd. 

läs mer om förberedelser

Ögonoperation

Försvarsmakten accepterar ej synförbättrande ögonoperationer av ögat när det gäller uttagning till vissa yrken, som till exempel pilot.