kompletterande prövning - pilot

Här kan du följa uttagningsprocessen till strids-, transport- och helikopterpilot dag för dag.

Dag 1 

Genomförs vecka 34-40 2017
Första dagen består av tester som du genomför på en dator på Försvarsmaktens HR Centrum i Stockholm.

Exempel på förmågor som testas

 • Generell begåvning
 • Spatiala tester
 • Stresstolerans
 • Simultankapacitet
 • Koncentrationsförmåga
 • Koordinationsförmåga

Resa till och från dag 1 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 1 kommer du att få en kallelse via mejl till testdag 2 som också genomförs på Försvarsmaktens HR Centrum.

Dag 2

Genomförs vecka 42 och 44 2017
Andra dagen består av intervju med en flygpsykolog och en officer som är pilot. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för pilotyrket. 

Resa till och från dag 2 betalas av Försvarsmakten.

Om du blir godkänd på dag 2 kommer du att få en ny kallelse via mejl till testdag 3-4 som genomförs på Försvarsmedicincentrum i Linköping.

Dag 3-4

Genomförs vecka 46-47 2017
Under dessa dagar kommer du att genomgå medicinska tester på Försvarsmedicincentrum i Linköping. 

Undersökningarna innefattar bland annat:

 • Fasteblodprover
 • Lungfunktionsundersökning
 • Ögonundersökningar
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Cykelarbetsprov
 • Läkarundersökning
 • Kropps- och delmåttsmätning

Försvarsmakten står för resa till och från Försvarsmedicincentrum samt boende.

Nominering

Genomförs vecka 50 2017
Den slutliga nomineringen sker och därefter skickas antagningsbesked ut.

För antagna till stridspilot

Genomförs 18 december 2017
Du som blir antagen eller reserv till stridspilot kommer efter antagningen att åka till Försvarsmedicincentrum i Linköping igen för att testas i humancentrifugen (Dynamics Flight Simulator, DFS).

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Du kommer att ha väldigt liten möjlighet att påverka dina olika testdatum. Det är därför viktigt att du försöker hålla din almanacka så ren som möjlig under testperioden.

Förberedelser inför kompletterande prövning

Testerna kommer att vara krävande och det är viktigt att du är väl förberedd. 

läs mer om förberedelser

Ögonoperation

Försvarsmakten accepterar ej synförbättrande ögonoperationer av ögat när det gäller uttagning till vissa yrken, som till exempel pilot.