Villkor under GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningen är helt kostnadsfri och inkluderar GMU samt en befattningsutbildning. När du genomför grundutbildningen får du flera ekonomiska förmåner, som även är skattefria.

Foto: Michaela Linge

Förmåner

  • 10% av prisbasbeloppet i ersättning varje månad vilket blir 4 480 kronor enligt 2017 års beräkning.  
  • Fri mat och boende.
  • Fri sjukvård och akut tandvård.
  • Fria hemresor (ungefär varannan vecka).
  • Fri in- och utryckningsresa.
  • Tillgång till de kläder och den utrustning du behöver.
  • Utbildningspremie vid avslutad och godkänd grundutbildning.
    Läs mer om utbildningspremier 
  • Betalt högskoleprov samt ledighet i samband med genomförandet, 1-2 gånger. Förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med din grundutbildning.

Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

Du som har blivit antagen till militär grundutbildning har rätt att få anstånd till antagna studier och studieuppehåll för påbörjade studier. Detta träder i kraft 1 juni 2016.

Försäkring

Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd. Du har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden om du råkar ut för olycksfall.

Familjebidrag

Du kan söka bidrag hos Försäkringskassan för att exempelvis få hjälp med bostadsbidrag och familjepenning. Bidraget kallas familjebidrag och är behovsprövat. Familjebidraget innefattar bostadsbidrag, familjepenning, näringsbidrag och begravningsbidrag.
Du hittar blanketter för bidragsansökan hos Försäkringskassan.

Vanliga frågor om villkor under grundutbildningen