Kontakta oss


Försvarsmaktens rekryteringslinje besvarar alla frågor som gäller rekrytering. Vi har uppdaterad information om bland annat militär grundutbildning, officersutbildning och civila tjänster. Du når oss via telefon, e-post, och i sociala medier.

Telefon: 08-514 390 09.
Öppettid: vardagar 10:00–15:00.
E-post: rekrytering@mil.se

Du kan ställa frågor till oss via Facebook. 

Till Facebook

Vanliga frågor om grundutbildning med värnplikt

Vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Här kan du också skicka in dina egna frågor.

Till vanliga frågor 

Försvarsmaktens växel

Telefon: 08 - 788 75 00 
Fax: 08 - 788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se

All post som inkommer till Försvarsmakten betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller såväl traditionell post som post i elektronisk form (till exempel e-post).