Frivilligorganisationernas utbildningar

Frivilligorganisationerna är ett samlingsnamn för 18 olika organisationer som bidrar till Sveriges civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom Försvarsmakten och till stöd för samhällets krishantering.

Arméns utbildningsdag på Markstridsskolan i Kvarn. Under dagen genomfördes verkansförevisningar med indirekt eld, fältarbeten, burna vapensystem och pansarskytte-, stridsvagns- och motoriserade förband. 

Besökare kunde därefter besöka ett utställningsområde där deltagande förband fanns representerade för att presentera sin verksamhet.

Deltagande förband under dagen var LG, K 4, K 3, P 4, A 9, Lv 6, Ing 2, TrängR, SWEDEC, SkyddC, MSS, Hkpflj, LedR.
Arméns utbildningsdag på Markstridsskolan i Kvarn. Under dagen genomfördes verkansförevisningar med indirekt eld, fältarbeten, burna vapensystem och pansarskytte-, stridsvagns- och motoriserade förband. 

Besökare kunde därefter besöka ett utställningsområde där deltagande förband fanns representerade för att presentera sin verksamhet.

Deltagande förband under dagen var LG, K 4, K 3, P 4, A 9, Lv 6, Ing 2, TrängR, SWEDEC, SkyddC, MSS, Hkpflj, LedR.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Frivilligorganisationerna är en viktig resurs för Försvarsmakten. Genom kurs- och utbildningsverksamhet säkerställer de att särskild specialistkompetens finns. Organisationerna rekryterar, utbildar och bemannar ett stort antal specialistbefattningar inom Hemvärnet. Specialisterna som ingår i Hemvärnets personal är också medlemmar i respektive organisation.

En väg in i Hemvärnet

För bli specialist i Hemvärnet blir du medlem i någon av frivilligorganisationerna där du först genomför grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Utbildningstiden är två veckor. Efter GU-F får du en särskild utbildning för din befattning. Att utbilda sig till specialist via en frivillig försvarsorganisation är alltså en alternativ väg till Hemvärnet.

Läs mer om GU-F

Mer om frivilligorganisationerna

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisationer som har tillkommit på medborgarnas egna initiativ och har funnits sedan början av 1900-talet. De är ideella och fristående, både i förhållande till varandra och i förhållande till de myndigheter de samverkar med (Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Tillsammans har organisationerna cirka en halv miljon medlemmar.

Om du vill veta mer om vilka utbildningar som frivilligorganisationerna anordnar till stöd för Försvarsmakten kan du gå in på den gemensamma utbildningsportalen. Där finns bland annat pröva på-utbildningen Military Weekend, den grundläggande soldatutbildningen, information om ungdomsverksamhet samt en mängd specialistutbildningar.