Frivilligorganisationernas utbildningar

Frivilligorganisationerna är ett samlingsnamn för 18 olika organisationer som bidrar till Sveriges civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom Försvarsmakten och till stöd för samhällets krishantering.

Karlskrona 20110601 - Hemvärnet, Försvarsutbildarna, Sjövärnskåren och Flygvapenungdom från större delen av södra Sverige håller tillsammans en utbildningskontroll för ungdomar. Övningen med ca 100 deltagare mellan 15 och 18år, bedrevs under fyra dygn i och runt om Karlskrona skärgård. Moment som ingick var bl.a. orientering, sjukvård, överlevnad, problemlösning, skytte, sambandstjänst och tältresning. Förflyttning skedde främst till fots, men öven transport med stridsbåt 90H och terrängbil förekom. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Karlskrona 20110601 - Hemvärnet, Försvarsutbildarna, Sjövärnskåren och Flygvapenungdom från större delen av södra Sverige håller tillsammans en utbildningskontroll för ungdomar. Övningen med ca 100 deltagare mellan 15 och 18år, bedrevs under fyra dygn i och runt om Karlskrona skärgård. Moment som ingick var bl.a. orientering, sjukvård, överlevnad, problemlösning, skytte, sambandstjänst och tältresning. Förflyttning skedde främst till fots, men öven transport med stridsbåt 90H och terrängbil förekom. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Foto: Kim Svensson

Frivilligorganisationerna är en viktig resurs för Försvarsmakten. Genom kurs- och utbildningsverksamhet säkerställer de att särskild specialistkompetens finns. Organisationerna rekryterar, utbildar och bemannar ett stort antal specialistbefattningar inom Hemvärnet. Specialisterna som ingår i Hemvärnets personal är också medlemmar i respektive organisation.

En väg in i Hemvärnet

För bli specialist i Hemvärnet blir du medlem i någon av frivilligorganisationerna där du först genomför grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Utbildningstiden är två veckor. Efter GU-F får du en särskild utbildning för din befattning. Att utbilda sig till specialist via en frivillig försvarsorganisation är alltså en alternativ väg till Hemvärnet.

Läs mer om GU-F

Mer om frivilligorganisationerna

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisationer som har tillkommit på medborgarnas egna initiativ och har funnits sedan början av 1900-talet. De är ideella och fristående, både i förhållande till varandra och i förhållande till de myndigheter de samverkar med (Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Tillsammans har organisationerna cirka en halv miljon medlemmar.

Om du vill veta mer om vilka utbildningar som frivilligorganisationerna anordnar till stöd för Försvarsmakten kan du gå in på den gemensamma utbildningsportalen. Där finns bland annat pröva på-utbildningen Military Weekend, den grundläggande soldatutbildningen, information om ungdomsverksamhet samt en mängd specialistutbildningar.