Försvarsmakten erbjuder en mängd kurser till dig som vill framåt inom din karriär i Hemvärnet.

Hemvärnets stridsskola, HvSS, utbildar Hemvärnets chefer och är en av Försvarsmaktens fyra Stridsskolor.

Skolan finns för dig som ska gå mot en chefsbefattning på grupp-, pluton-, kompani- eller bataljonsnivå inom Hemvärnet.

Hemvärnets stridsskola håller även befattningskurser för bland annat underrättelsebefäl, instruktörer och stabspersonal. Skolan håller även i fristående kurser i bland annat ledarskap och rekrytering. 

Läs mer om utbildningarna på HvSS.