Försvarsmakten erbjuder en mängd kurser till dig som vill framåt inom din karriär i Hemvärnet.

BEFÄLSFÖRBEREDANDE KURS I HEMVÄRNET

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter som du behöver i din framtida roll som gruppchef. I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska moment som ställer höga krav på dig som kursdeltagare.

När du genomfört kursen är du behörig att söka till vidare befälsutbildning i Hemvärnet mot en befattning som exempelvis plutonchef eller instruktör. 

Kursen omfattar 62 utbildningsdagar under 15 veckor. De förmåner och villkor som gäller under utbildningen är desamma som de du har under din grundutbildning.  

För att få gå den befälsförberedande kursen krävs att du genomfört en godkänd grundutbildning med värnplikt och skrivit avtal med Hemvärnet. Även du som gjort värnplikten och skrivit avtal med Hemvärnet kan söka kursen. 

Befälsutbildningen i Hemvärnet

Befälsutbildningen i Hemvärnet leder dig vidare till en befattning som exempelvis plutons- eller kompanibefäl, eller instruktör.

Utbildningen varvas med tjänstgöring i Hemvärnet och utbildningstiden varierar beroende på vilken befattning du utbildas till. Kurserna hålls på Hemvärnets Stridsskola, HvSS utanför Södertälje.

De förmåner och villkor som gäller under utbildningen är desamma som de du har under grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F. 

För att vara behörig till befälsutbildningen i Hemvärnet krävs att du har genomfört en godkänd grundutbildning och befälsförberedande kurs – Hemvärnet.

Utbildningen är även öppen för dig som genomfört värnplikten som grupp-, plutons- eller kompanibefäl. Utöver det ska du bedömas som lämplig för den befattning du sökt.