Amfibiesoldater landstiger från stridsbåt på Ravlunda skjutfält. BALTOPS är en årligt återkommande övning. I år är syftet att träna svenska styrkor att samöva med andra nationer. Centralt i övningen är en landstigningsoperation på Ravlunda skjutfält.

Amfibiestrid

Arbetsområdet amfibiestrid syftar till att göra insatser där land möter vatten, till exempel vid öppen kust, i skärgård, i hamnområden, på floder och...

Samtidigt eldöppnande med fyra Archer.

Artilleri

Inom arbetsområdet artilleri verkar artilleriförband. De använder sig av artilleri, som är ett samlingsnamn för tyngre vapen. Artilleriförband arbetar...

Militärpoliser i skymning och motljus. bassäk, säkkomp sjö, amf 1, Göteborg.

Bevakning och säkerhet

Arbetsområdet bevakning och säkerhet syftar till att upptäcka och avslöja eventuella hot mot verksamheten. Det innebär att exempelvis att ansvara för...

Umeå 20120821-24 
CBRN, säkra, insamling, rekognosera, inhämta, prover, skyddsmask, vapen, skyddskläder, gummistövlar, handskar, mätutrustning, Danmark, Sverige, tullen, myndigheter, samverkan, övning, kemisk, terrorhot, miljö, industri

CBRN-gruppnTOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM (SKYDDC) Sverige (SkyddC) står som värd för den internationella övningen RECCEX (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise) som genomförs den 21 - 29 augusti i Umeå-området. Syftet är att genom NORDEFCO-samarbetet öka förmågan att tillsammans kunna hantera CBRN-händelser i vårt närområde eller i en internationell operation.Förutom det svenska CBRN-kompaniet deltar militära förband från Danmark, Finland och Norge samt civila CBRN-grupper från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Tullverket. Dessutom deltar hemvärnsförband i Västerbotten. Totalt är cirka 250 personer engagerade i övningen och Sverige svarar för merparten av övningsledning och support.Foto: Fanjunkare Niklas Ehlen/Combat Camera/Försvarsmakten
Bilden får användas av media utan kostnad om fullstä byline anges

CBRN

CBRN är en förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker. Ett CBRN-förband hanterar sådana händelser för att minska...

Ingenjörbandvagn 120.

Fältarbete

‍Fältarbete innebär att förändra terrängen på olika sätt, både för att försvåra för fienden men också för att underlätta för den egna verksamheten....

20130131 Berga

Specialistofficer Försörjning ur underhållskompaniet på Amfibieregementet.
Underhållskompaniet är ett logistikförband som kan lösa en mängd olika uppgifter. Kompaniet transporterar sig med stridsbåtar, fartyg samt med landgående fordon eller till fots.
Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land. Förbandet har förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område.

Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Försörjning och transport

Arbetsområdet försörjning och transport är till för att säkerställa att förband på uppdrag har tillgång till vatten, mat, drivmedel, ammunition och...

Jägarsoldater på deltid (GSS/T) från 13:e underrättelseplutonen på K 3 förbereder och genomför ett eldöverfall under övningen JC 13 på Rinkaby skjutfält i Skåne 14-15 november. jägare, soldat.

Jägare

Arbetsområdet jägare syftar i huvudsak till strid, spaning och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer. De som jobbar inom arbetsområdet saknar...

UPPSALA 20130813

Övning Trellheim är en veckolång sjukvårdsövning som genomförs årligen av Telekrig och ger de övade realistiska scenarion med amputerade skademarkörer att hantera och varvas med krävande moment och marscher. I övningen deltog sjukvårdspersonal från 13.Telekrigbatalionen samt sjukvårdspersonal från kustjägarkompaniet på Första Amfibieregementet.

Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES

Ledning och samband

Arbetsområdet ledning och samband omfattar bland annat arbete med IT- och ledningssystem, kryptosystem, telesignaler och informationshantering. Det...

Rote Jas 39 Gripen

Luftstrid - Luft

Luftbevakning, flygstridsledning, flyg- och helikopterförband är exempel på områden som ingår i luftstrid - luft. Förbanden kan med hög precision,...

Grupperad luftvärnsomgång med robot 70 på taket av en pansarterrängbil 203.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.

Luftstrid - mark

Luftstrid - mark skyddar mot hot från luftrummet. Det täcker in hela kedjan från att med hjälp av sensorer upptäcka inkommande robotar och...

REVINGEHED 070526
41:a mekaniserade bataljonen ur P4 står uppställda utanför Revingehed i Skåne under övningen STÖ 07. 
Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
Byline skall alltid anges vid publicering.

Markstrid

Syftet med markstrid är att anfalla, ta och försvara viktig terräng. Förbanden som verkar inom arbetsområdet markstrid kan strida i allt från...

Samövning i katastrofberedskap mellan Försvarsmakten och Sahlgrenska universitetssjukhuset under Arméövning 2015.

Sjukvård

Arbetsområdet sjukvård innefattar hälso- och sjukvård i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad...

Bogseringsövning mellan korvetterna HMS Malmö och HMS Nyköping i februari 2014.

Sjöstrid

Arbetsområdet sjöstrid syftar till att göra insatser mot mål både under och över havsytan – i luften, kustnära farvatten och på öppet hav....

SIGONELLA 20110411. Flygplanet av typen TP84T/C-130 (Hercules) som används vid lufttankningar under FL 01:s insatts i Libyen, råkade tidigt i insatsen ut för ett motorhaveri. ATU:s (Air transport unit) tekniker genomförde ett motorbyte under cirka två dagar.
Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

Teknik

Arbetsområdet teknik innebär bland annat felsökning och reparationer av tekniskt avancerad materiel. Det kan röra sig om vapensystem, lednings- och...

20141023, OPERATION ÖRNEN.

Utkikspersonal från HMS Stockholm spanar efter möjlig undervattensfarkost. 
Personalen är redo att dokumentera eventuell observation med olika kamerasystem.

Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES

Underrättelse

Arbetsområdet underrättelse bedrivs nationellt och internationellt, och tillämpas i både freds- och krigstid. Via inhämtning och bearbetning av...

KARLSKRONA 20140404. Dokumentation av befattningar på U-båten HMS Södermanland för Försvarsmaktens rekryteringsweb.

Undervattensstrid

Radar, periskop och torpeder. Uppgifterna i detta arbetsområde syftar till insatser under vattenytan. Tjänsterna kan vara placerade i en ubåt eller på...