Amfibiesoldater landstiger från stridsbåt på Ravlunda skjutfält. BALTOPS är en årligt återkommande övning. I år är syftet att träna svenska styrkor att samöva med andra nationer. Centralt i övningen är en landstigningsoperation på Ravlunda skjutfält.

Amfibiestrid

Inom amfibiestrid arbetar du där land möter vatten. Det kan vara vid kusten, i skärgården, i hamnområden, på floder och deltan samt i större sjöar....

Den svenska Archerpjäsen har levererat granater i målet under Northern Forest.

Artilleri

Försvarsmaktens artilleriförband använder sig av artilleri, som är ett samlingsnamn för tyngre vapen. Vid ett artilleriförband arbetar du med indirekt...

Militärpoliser i skymning och motljus. bassäk, säkkomp sjö, amf 1, Göteborg.

Bevakning och säkerhet

Arbetar du inom bevakning och säkerhet är din huvuduppgift att upptäcka och avslöja eventuella hot mot Försvarsmaktens verksamhet. Det innebär att...

Umeå 20120821-24 
CBRN, säkra, insamling, rekognosera, inhämta, prover, skyddsmask, vapen, skyddskläder, gummistövlar, handskar, mätutrustning, Danmark, Sverige, tullen, myndigheter, samverkan, övning, kemisk, terrorhot, miljö, industri

CBRN-gruppnTOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM (SKYDDC) Sverige (SkyddC) står som värd för den internationella övningen RECCEX (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise) som genomförs den 21 - 29 augusti i Umeå-området. Syftet är att genom NORDEFCO-samarbetet öka förmågan att tillsammans kunna hantera CBRN-händelser i vårt närområde eller i en internationell operation.Förutom det svenska CBRN-kompaniet deltar militära förband från Danmark, Finland och Norge samt civila CBRN-grupper från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Tullverket. Dessutom deltar hemvärnsförband i Västerbotten. Totalt är cirka 250 personer engagerade i övningen och Sverige svarar för merparten av övningsledning och support.Foto: Fanjunkare Niklas Ehlen/Combat Camera/Försvarsmakten
Bilden får användas av media utan kostnad om fullstä byline anges

CBRN

CBRN är en förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker. Ett CBRN-förband hanterar sådana händelser för att minska...

Attackdykarnas främsta uppgift är underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer. Kustjägarna har också underrättelseinhämtning som huvuduppgift, men har en större förmåga till störstrid än attackdykarna. De första månaderna av specialistutbildningen fokuseras på dykning samt underrättelseinhämtning och patrulltjänst. När attackdykarpatrullen är färdigsammansatt av de olika befattningsinnehavarna fortsätter utbildningen i patrullerna med bland annat störstrid, underrättelseinhämtning, helikoptertjänst och sjukvårdsutbildning.

Dykeri

Som dykare i Försvarsmakten arbetar du både på och under vattenytan och på land. Det finns dykarbefattningar inom både marinen och armén som alla har...

Fältarbetssoldater bygger bro under övningen Sydfront.

Fältarbete

‍Fältarbete innebär att förändra terrängen på olika sätt, både för att försvåra för fienden men också för att underlätta för den egna verksamheten....

20130131 Berga

Specialistofficer Försörjning ur underhållskompaniet på Amfibieregementet.
Underhållskompaniet är ett logistikförband som kan lösa en mängd olika uppgifter. Kompaniet transporterar sig med stridsbåtar, fartyg samt med landgående fordon eller till fots.
Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land. Förbandet har förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område.

Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Försörjning och transport

Arbetsområdet försörjning och transport är till för att säkerställa att förband på uppdrag har tillgång till vatten, mat, drivmedel, ammunition och...

Jägarsoldater på deltid (GSS/T) från 13:e underrättelseplutonen på K 3 förbereder och genomför ett eldöverfall under övningen JC 13 på Rinkaby skjutfält i Skåne 14-15 november. jägare, soldat.

Jägare

Arbetsområdet jägare syftar i huvudsak till strid, spaning och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer. De som jobbar inom arbetsområdet saknar...

UPPSALA 20130813

Övning Trellheim är en veckolång sjukvårdsövning som genomförs årligen av Telekrig och ger de övade realistiska scenarion med amputerade skademarkörer att hantera och varvas med krävande moment och marscher. I övningen deltog sjukvårdspersonal från 13.Telekrigbatalionen samt sjukvårdspersonal från kustjägarkompaniet på Första Amfibieregementet.

Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES

Ledning och samband

Arbetsområdet ledning och samband handlar kort och gott om kommunikation av olika slag. Det innefattar bland annat arbete med IT- och ledningssystem,...

Rote Jas 39 Gripen

Luftstrid - Luft

Luftbevakning, flygstridsledning, flyg- och helikopterförband är exempel på områden som ingår i luftstrid - luft. Förbanden kan med hög precision,...

Grupperad luftvärnsomgång med robot 70 på taket av en pansarterrängbil 203.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.

Luftstrid - mark

Inom luftstrid - mark skyddar du mot hot från luftrummet. Det täcker in hela kedjan från att med upptäcka inkommande robotar och stridsflygplan till...

Rekryt i Stridsfordon 9040 C

Markstrid

Syftet med markstrid är att anfalla, ta och försvara viktig terräng. Förbanden som verkar inom arbetsområdet markstrid kan strida i allt från...

Marinens sjukvårdsutbildning

Sjukvård

Arbetsområdet sjukvård innefattar hälso- och sjukvård i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad...

Bogseringsövning mellan korvetterna HMS Malmö och HMS Nyköping i februari 2014.

Sjöstrid

Arbetsområdet sjöstrid syftar till att göra insatser mot mål både under och över havsytan – i luften, kustnära farvatten och på öppet hav.

Emelie, specialistofficer på flygvapnet

Teknik

Arbetsområdet teknik innebär bland annat felsökning och reparationer av tekniskt avancerad materiel. Det kan röra sig om vapensystem, lednings- och...

20141023, OPERATION ÖRNEN.

Utkikspersonal från HMS Stockholm spanar efter möjlig undervattensfarkost. 
Personalen är redo att dokumentera eventuell observation med olika kamerasystem.

Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES

Underrättelse

Arbetsområdet underrättelse bedrivs nationellt och internationellt, och tillämpas i både freds- och krigstid. Via inhämtning och bearbetning av...

KARLSKRONA 20140404. Dokumentation av befattningar på U-båten HMS Södermanland för Försvarsmaktens rekryteringsweb.

Undervattensstrid

Radar, periskop och torpeder. Uppgifterna i detta arbetsområde syftar till insatser under vattenytan. Tjänsterna kan vara placerade i en ubåt eller på...