Amfibiestrid

Arbetsområdet amfibiestrid syftar till att göra insatser där land möter vatten, till exempel vid öppen kust, i skärgård, i hamnområden, på floder och...

Artilleri

Inom arbetsområdet artilleri verkar artilleriförband. De använder sig av artilleri, som är ett samlingsnamn för tyngre vapen. Artilleriförband arbetar...

Bevakning och säkerhet

Arbetsområdet bevakning och säkerhet syftar till att upptäcka och avslöja eventuella hot mot verksamheten. Det innebär att exempelvis att ansvara för...

CBRN

CBRN är en förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker. Ett CBRN-förband hanterar sådana händelser för att minska...

Dykeri

Arbetsområdet dykeri i Försvarsmakten utgörs av olika dykbefattningar inom marinen och armén. Uppgifterna varierar och kan exempelvis innebära...

Fältarbete

‍Inom arbetsområdet fältarbete förändrar man terrängen på olika sätt, för att försvåra för fienden samtidigt som man försöker underlätta för den egna...

Försörjning och transport

Arbetsområdet försörjning och transport är till för att säkerställa att förband på uppdrag har tillgång till vatten, mat, drivmedel, ammunition och...

Jägare

Arbetsområdet jägare syftar i huvudsak till strid, spaning och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer. De som jobbar inom arbetsområdet saknar...

Ledning och samband

Arbetsområdet ledning och samband omfattar bland annat arbete med IT- och ledningssystem, kryptosystem, telesignaler och informationshantering. Det...

Luftstrid - Luft

Luftbevakning, flygstridsledning, flyg- och helikopterförband är exempel på områden som ingår i luftstrid - luft. Förbanden kan med hög precision,...

Luftstrid - mark

Luftstrid - mark skyddar mot hot från luftrummet. Det täcker in hela kedjan från att med hjälp av sensorer upptäcka inkommande robotar och...

Markstrid

Syftet med markstrid är att anfalla, ta och försvara viktig terräng. Förbanden som verkar inom arbetsområdet markstrid kan strida i allt från...

Sjukvård

Arbetsområdet sjukvård innefattar hälso- och sjukvård i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad...

Sjöstrid

Arbetsområdet sjöstrid syftar till att göra insatser mot mål både under och över havsytan – i luften, kustnära farvatten och på öppet hav....

Teknik

Arbetsområdet teknik innebär bland annat felsökning och reparationer av tekniskt avancerad materiel. Det kan röra sig om vapensystem, lednings- och...

Underrättelse

Arbetsområdet underrättelse bedrivs nationellt och internationellt, och tillämpas i både freds- och krigstid. Via inhämtning och bearbetning av...

Undervattensstrid

Radar, periskop och torpeder. Uppgifterna i detta arbetsområde syftar till insatser under vattenytan. Tjänsterna kan vara placerade i en ubåt eller på...