Villkor utlandstjänst

När du ska göra utlandstjänst gäller andra villkor än hemma. Vilka villkor som gäller under en insats varierar beroende på vilken personalkategori du tillhör. Detsamma gäller för hur lång utbildningstiden inför insatsen är.

GSU-Int

Grundläggande soldatutbildning för internationell tjänstgöring är till för dig som är uttagen till militär insats men saknar militär grundutbildning, som alltså inte har gjort värnplikt eller grundutbildning.

Insatsutbildningen

Om du blivit antagen till en befattning i en internationell insats behöver du gå en insatsutbildning innan du skickas ut till det aktuella området.