REVINGEHED 20131115
42 mekaniserade bataljon övar bataljonsstrid under Joint Challenge 2013.

Armén

Armén har i uppgift att organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband.

Cybersoldat skriver på ett tangentbord vid dator.

Cyberförsvar

Att förebygga och upptäcka attacker via internet är en av cyberförsvarets uppgifter. Det sker attacker som kan drabba svenska myndigheter och andra...

SIGONELLA. Den första starten med JAS 39 Gripen från Sigonellabasen genomfördes under torsdagskvällen den 7 april.  

Det är de 8:a stycken JAS 39 Gripen C som är på den bas där de svenska enheterna kommer att baseras under insatsen. Övriga delar av förbandet, FL01, kommer fortlöpande att ombaseras. Förutom att ombasera all utrustning och komma iordning på basen kommer förbandet att fortsätta att utbilda sig till de specifika insatsregler som gäller för insatsen.

 Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

Flygvapnet

Flygvapnet har i uppgift att organisera och utbilda flyg-, bas- och ledningsförband.

Härnösand, övning i strid i bebyggelse. Hemvärnet. stadsmiljö. Ett äldre par i balkong äter morötter medans hemvärnet har övning utanför deras balkong.

Hemvärnet

Inom Hemvärnet finns hemvärnsförbanden. De har i uppgift att skydda, bevaka och övervaka Sverige och Sveriges gränser.

FVÖ16.2016-09-06. 124:e sambandsförstärkningskompaniet från Ledningsregementet stöttar flygvapnet och luftvärnet under övningen.

Ledning

Verksamhetsområdet ledning har i uppgift att lösa det som är nödvändigt för att militära insatser ska fungera.

20110519 Berga

Specialistofficer Försörjning ur underhållskompaniet på Amfibieregementet.
Underhållskompaniet är ett logistikförband som kan lösa en mängd olika uppgifter. Kompaniet transporterar sig med stridsbåtar, fartyg samt med landgående fordon eller till fots.
Amfibieförband verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter.

Logistik

Verksamhetsområdet logistik har i uppgift att lösa det som är nödvändigt för att militära insatser ska fungera.

HMS Karlstad i hög fart.

Marinen

Marinen har i uppgift att organisera och utbilda sjöstrids- och amfibieförband.

Sjukvårdsgrupp förflyttar skadad soldat på bår.

Sjukvård

Verksamhetsområdet sjukvård har ansvar för att utbilda och ta hand om Försvarsmaktens medarbetare när det gäller hälsa och sjukvård.

SOG

Specialförband

Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. Specialförbandens primära uppgifter är...

Jägarsoldater på deltid (GSS/T) från 13:e underrättelseplutonen på K 3 förbereder och genomför ett eldöverfall under övningen JC 13 på Rinkaby skjutfält i Skåne 14-15 november. jägare, soldat.

Underrättelse/säkerhet

Den viktigaste uppgiften inom verksamhetsområdet underrättelse- och säkerhetstjänst är att bedöma, förebygga och avvärja hot mot Sverige och svenska...