REVINGEHED 20131115
42 mekaniserade bataljon övar bataljonsstrid under Joint Challenge 2013.

Armén

När hot drabbar Sverige är det armén som står för försvaret på marken. Armén bidrar även i internationella insatser.

Genrebilder för cybersoldat.

Cyberförsvar

Att förebygga och upptäcka attacker via internet är en av cyberförsvarets uppgifter. Attacker som kan drabba svenska myndigheter och andra viktiga...

Samövning med amerikanska flygvapnet. Övningen genomfördes i svenskt luftrum med fokus på samverkan. USA är, tillsammans med Finland, Sveriges viktigaste samarbetspartners. Övningen stärker Sveriges försvarsförmåga samtidigt som samarbetet med USA utvecklas vilket är mycket viktigt om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Flygvapnet

Dygnet runt, året runt, ser flygvapnet till att svenskt luftrum skyddas från kränkningar.

Hemvärnet och Västernorrlandsgruppen genomför sin årliga krigsförbandsövning i Timrå.  161:a kompaniet består av soldater som en gång om året ställer upp på sin lediga tid för att öva under en långhelg. I år genomfördes övningen i Timrå med omnejd.

Hemvärnet

Inom Hemvärnet finns hemvärnsförbanden. De har i uppgift att skydda, bevaka och övervaka Sverige och Sveriges gränser.

FVÖ16.2016-09-06. 124:e sambandsförstärkningskompaniet från Ledningsregementet stöttar flygvapnet och luftvärnet under övningen.

Ledning

Verksamhetsområdet ledning har i uppgift att lösa det som är nödvändigt för att militära insatser ska fungera.

20110519 Berga

Specialistofficer Försörjning ur underhållskompaniet på Amfibieregementet.
Underhållskompaniet är ett logistikförband som kan lösa en mängd olika uppgifter. Kompaniet transporterar sig med stridsbåtar, fartyg samt med landgående fordon eller till fots.
Amfibieförband verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter.

Logistik

Verksamhetsområdet logistik har i uppgift att lösa det som är nödvändigt för att militära insatser ska fungera.

HMS Karlstad i hög fart.

Marinen

Marinen ser till att svenska vatten och kuster förblir under Sveriges kontroll.

Sjukvårdsgrupp förflyttar skadad soldat på bår.

Sjukvård

Verksamhetsområdet sjukvård har ansvar för att utbilda och ta hand om Försvarsmaktens medarbetare när det gäller hälsa och sjukvård.

SOG

Specialförband

Försvarsmaktens specialförband är alltid redo för komplexa uppgifter som inte kan vänta. Oavsett om det gäller att hoppa fallskärm, lösa svåra...

Jägarsoldater på deltid (GSS/T) från 13:e underrättelseplutonen på K 3 förbereder och genomför ett eldöverfall under övningen JC 13 på Rinkaby skjutfält i Skåne 14-15 november. jägare, soldat.

Underrättelse/säkerhet

Den viktigaste uppgiften inom verksamhetsområdet underrättelse- och säkerhetstjänst är att bedöma, förebygga och avvärja hot mot Sverige och svenska...