Armén

Armén har i uppgift att organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband.

Flygvapnet

Flygvapnet har i uppgift att organisera och utbilda flyg-, bas- och ledningsförband.

Hemvärnet

Inom Hemvärnet finns hemvärnsförbanden. De har i uppgift att skydda, bevaka och övervaka Sverige och Sveriges gränser.

Ledning

Verksamhetsområdet ledning har i uppgift att lösa det som är nödvändigt för att militära insatser ska fungera.

Logistik

Verksamhetsområdet logistik har i uppgift att lösa det som är nödvändigt för att militära insatser ska fungera.

Marinen

Marinen har i uppgift att organisera och utbilda sjöstrids- och amfibieförband.

Sjukvård

Verksamhetsområdet sjukvård har ansvar för att utbilda och ta hand om Försvarsmaktens medarbetare när det gäller hälsa och sjukvård.

Specialförband

Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ.

Underrättelse/säkerhet

Den viktigaste uppgiften inom verksamhetsområdet underrättelse- och säkerhetstjänst är att bedöma, förebygga och avvärja hot mot Sverige och svenska...