För att bli antagen till en grundutbildning måste du uppfylla vissa krav, för att du ska ha rätt förutsättningar för att klara av utbildningen.

Grundkrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • För att bli antagen till en grundutbildning med värnplikt måste du avsluta grundutbildningen det kalenderår du fyller 45 år.

Särskilda krav

Utöver grundkraven har befattningarna olika krav på tidigare utbildning, kunskaper och förmågor, som till exempel körkort.

Tester

Hos Plikt- och prövningsverket får du genomföra olika tester för att säkerställa att du uppfyller de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs.

Grundutbildningen har olika kravprofiler beroende av arbetsuppgifterna som du är tänkt att utföra. På sidan om ansökan kan du läsa mer om hur testerna går till.

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda krav som innebär att du måste genomföra ytterligare tester än de som görs under prövning/mönstring hos Plikt- och prövningsverket.

Det är olika tester beroende på vilken befattning du sökt. Testerna benämns också olika beroende på din bakgrund. För dig som ska göra en grundutbildning kallas de för utökad mönstring. 

Godkänd säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning innebär att Försvarsmakten inhämtar information om dig och din bakgrund, bland annat genom en intervju. Säkerhetspolisen gör även en kontroll av dig i polisens register.

Till säkerhetsprövningen måste du ta med dina betyg och intyg.

Läs mer om säkerhetsprövningen

Intygsförfarande vid ADHD eller ADD

Om det är så att du har lindrig adhd eller add, och bedöms inte behöva medicinering, kommer du inte längre per automatik diskvalificeras inför mönstringen. Alla övriga former är dock diskvalificerande då pliktlagen kräver att de som är bäst lämpade väljs ut för att klara krigets krav.

Om du har eller har haft adhd och vill ompröva den läkarbedömning som gjordes vid mönstringen kan du inkomma med ett läkarintyg till Plikt-och prövningsverket. Intyget ska utfärdas av specialistläkare i psykiatri. Du ansvarar själv för att boka tid och besöka sjukvården och står själv för eventuell kostnad för intyget.

Ladda ner dokumentet här

Vanliga frågor om behörighet för ansökan