Behörighetskrav till grundutbildning med värnplikt

För att bli antagen behöver du uppfylla vissa krav, för att du ska ha rätt förutsättningar för att klara av utbildningen.

Olika krav

Utöver grundkraven har inriktningarna olika krav på tidigare utbildning, kunskaper och förmågor exempelvis körkort eller simkunnighet.

Grundkrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället, dock som äldst 47 år.
  • Från det du fyllt 45 år görs en särskild bedömning vid ansökningstillfället.

Behörighet för soldater och sjömän

Du ska ha minst betyget godkänt (E) i följande ämnen från gymnasieskolan:

  • Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas)
  • Svenska 1, 100 p
  • Engelska 5, 100 p

Tester

Hos Plikt- och prövningsverket får du genomföra olika tester för att säkerställa att du uppfyller de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs. Grundutbildningen har olika kravprofiler beroende av arbetsuppgifterna som du är tänkt att utföra. På sidan om ansökan kan du läsa mer om hur testerna går till.

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda krav som innebär att du måste genomföra ytterligare tester än de som görs under antagningsprövning/mönstring. Testerna ser olika ut beroende på vilken befattning du sökt. De benämns också på olika sätt beroende på din bakgrund. För dig som ska genomföra en grundutbildning heter det utökad mönstring.

Godkänd säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen innebär att du blir intervjuad om din bakgrund och att vi kontrollerar dig i Polisens register.

Läs mer om ansökan

Vanliga frågor om behörighet för ansökan