Behörighetskrav

För att kunna genomföra en militär grundutbildning behöver du uppfylla vissa krav.

Grundkrav

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.
  • Från det du fyllt 45 år görs en särskild bedömning vid ansökningstillfället.

Olika krav

Utöver grundkraven har de olika utbildningsinriktningarna olika krav på tidigare utbildning. Här kan du läsa om vad som gäller för respektive kategori.

Soldat/sjöman

Specialistofficer

Officer

Kravprofiler

Hos Rekryteringsmyndigheten får du genomföra olika tester för att säkerställa att du uppfyller de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs. Befattningarna har specifika kravprofiler utifrån uppgifterna som ingår i arbetet. 

Godkänd säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning innebär att vi under antagningsprövningen intervjuar dig om din bakgrund och att vi kontrollerar dig i Polismyndighetens register.

Läs mer om ansökan och antagningsprövning

Vanliga frågor om behörighet för ansökan