Frivilligorganisationernas utbildningar

Utöver Försvarsmaktens egna utbildningar håller Frivilligorganisationerna i rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom Försvarsmakten...

Military Weekend

Under en weekend kommer du att få uppleva många unika militära aktiviteter tillsammans med andra som också är nyfikna och vill veta mer om...

Befälsförberedande kurs i Hemvärnet

Vill du bli gruppchef i Hemvärnet? Då är befälsförberedande kurs – Hemvärnet vägen för dig att gå.

Befälsutbildning i Hemvärnet

Försvarsmakten erbjuder en mängd kurser till dig som vill framåt inom din karriär i Hemvärnet.