Karlskrona 20110601 - Hemvärnet, Försvarsutbildarna, Sjövärnskåren och Flygvapenungdom från större delen av södra Sverige håller tillsammans en utbildningskontroll för ungdomar. Övningen med ca 100 deltagare mellan 15 och 18år, bedrevs under fyra dygn i och runt om Karlskrona skärgård. Moment som ingick var bl.a. orientering, sjukvård, överlevnad, problemlösning, skytte, sambandstjänst och tältresning. Förflyttning skedde främst till fots, men öven transport med stridsbåt 90H och terrängbil förekom. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Frivilligorganisationernas utbildningar

Utöver Försvarsmaktens egna utbildningar håller Frivilligorganisationerna i rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom Försvarsmakten...

Västernorrlands Medelpadsbataljon genomförde 20160901-20160904 en bataljonsövning med fokusering på strid i bebyggelse.

Utbildning i Hemvärnet

Försvarsmakten erbjuder en mängd kurser till dig som vill framåt inom din karriär i Hemvärnet.

Marine weekend 2023 vid Älvsborgs amfibieregemente

Military weekend

Under Military weekend får du under en helg prova på det militära livet. Perfekt för dig som är nyfiken på Försvarsmakten.