Frivilligorganisationernas utbildningar

Utöver Försvarsmaktens egna utbildningar håller Frivilligorganisationerna i rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom Försvarsmakten...

GU-F

Försvarsmakten har behov av soldater med kortare grundutbildning än GMU. Om du har en utbildning från en frivilligorganisation och vill tjänstgöra på...

Military Weekend

Under en weekend kommer du att få uppleva många unika militära aktiviteter tillsammans med andra som också är nyfikna och vill veta mer om...