Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Du är här

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

hemvärnet

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Intresseanmälan

Skapa en profil i Mitt Försvarsmakten för att få ytterligare information. Du som har militär bakgrund kan via din profil ansöka till Hemvärnet. 

Skapa profil

Ansök till hemvärnets grundutbildning

ansök

Inom Hemvärnet finns hemvärnsförbanden. De har i uppgift att skydda, bevaka och övervaka Sverige och Sveriges gränser.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband. Förutom att skydda Sveriges gränser har Hemvärnet i uppgift att finnas med och hjälpa samhället när kriser uppstår, till exempel vid skogsbränder eller översvämningar.

Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen, även kallad 45:e hemvärnsbataljon, har ett område som omfattar Hallands län. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Luftvärnsregementet, Lv 6. Förbandet är traditionsbärare för Hallands regemente.

Hemvärnets stridsskola – HvSS

Hemvärnets stridsskola leder chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning för all utbildning riktad mot hemvärnsförband. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av utbildningsmetoder, organisation, metodik och rekrytering inom Hemvärnet. Hemvärnets stridsskola finns utanför Södertälje.

Järvabataljonen

Järvabataljonen kallas även 26:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Stockholm och verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör Livgardet.

Kalmarbataljonen

Kalmarbataljonen kallas även 34:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kalmar län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Marinbasen. Bataljonen är traditionsbärare för Kalmar regemente.

Kinnebataljonen

38:e hemvärnsbataljonen eller Kinnebataljonen som den också kallas, är hemmahörande i västra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör Skaraborgs regemente, P 4.

Attundalandsbataljonen

Attundalandsbataljonen, eller 23.hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i norra delarna av Stockholm. Bataljonen tillhör Livgardet.

Dalabataljonen

Dalabataljonen, eller 17:e hemvärnsbataljon som den också kallas, bildades i sin nuvarande form 1 januari, 2011. Bataljonen är hemmahörande i Dalarna med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet. Bataljonen är traditionsbärare för Dalregementet, I 13.

Blekinge västra bataljon

Blekinge västra bataljon kallas även 36:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Blekinge län med västra länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Marinbasen. Bataljonen är traditionsbärare för Blekinge bataljon (I 30).

Gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonens, 32:a hemvärnsbataljons område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Amfibieregementet, Amf 1. Förbandet är traditionsbärare för Gotlands regemente, P 18.

Ledningsregementet – LedR

Ledningsregementet är ett förband som stödjer många delar inom Försvarsmakten inom områden som ledning, samband, telekrigföring, psykologiska operationer, meteorologi och oceanografi. På detta sätt skapar de förutsättningar för att lyckas med information och med uppgifter på mark, sjö och i luft. Ledningsregementet finns i Enköping, Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala.

Sannahedsbataljonen

Sannahedsbataljonen kallas även 20:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Örebro med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livregementets husarer, K 3. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente I 22, I 2. Bataljonen är traditionsbärare för Livregementets grenadjärer.

Södertörnsbataljonen

Södertörnsbataljonens, även kallad 29:e hemvärnsbataljon, område omfattar Södertörn, skärgårdskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Södertörnsbataljonen har uppgifter både på fastlandet och i skärgården. Bataljonen tillhör Amfibieregemente.

Västerbottensbataljonen

Sveriges största bataljon är hemmahörande i Västerbotten och har Västerbottens län som huvudsakligt upptagningsområde. Området som detta förband verkar över är 50 gånger 25 mil. Bataljonen är traditionsbärare för Västerbottens regemente, I 20.

Västmanlandsbataljonen

Västmanlandsbataljonen, eller 22:e hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i Västmanland med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Ledningsregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Västmanlands regemente.

Medelpadsbataljonen

Den södra bataljonen hemmahörande i Västernorrland har Medelpads landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare Västernorrlands regemente I 21. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente I 19.

Norra smålandsbataljonen

Norra Smålandsbataljonens, 33:e hemvärnsbataljons område omfattar Jönköpings län, majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Göta ingenjörregemente, Ing 2.

Skånska Dragonbataljonen

Skånska dragonbataljonen, eller 48.hemvärnsbataljon som den också kallas, är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet. Det är ett krigsförband som kan lösa uppgifterna skydda, bevaka och ytövervaka över hela konfliktskalan – från djupaste fred till väpnad strid i krig.

Värmlandsbataljonen

Värmlandsbataljonen kallas även 19:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Värmland med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livregementets husarer, K 3. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente I 22, I 2.

Andra livgrenadjärbataljonen

Andra livgrenadjärbataljonen kallas även 31:a hemvärnsbataljonen och har ett område som omfattar Östergötlands län, majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Helikopterflottiljen. Förbandet är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.

Fältjägarbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Jämtlands län. Bataljonen verkar inom och finns representerat i länets samtliga kommuner vilka också är huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Fältjägarregementet I 5.

Göteborgs skärgårds bataljon

Göteborgs skärgårds bataljon, kallas även 43.hemvärnsbataljon, är främst inriktad mot att verka i Göteborgs hamn, farled och skärgård men skall också kunna lösa uppgifter på andra platser längs kusten. Med snabbgående stridsbåtar och terränggående fordon kan vi verka i gränslandet mellan land och hav. Bataljonen tillhör Försvarsmedicincentrum.

Älvsborgsbataljonen

Älvsborgsbataljonen, även kallad 44.hemvärnsbataljon, har ett upptagningsområde som omfattar Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Härryda, Lerum, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner. Bataljonen tillhör Försvarsmedicincentrum.

Ångermanlandsbataljonen

Den övre bataljonen hemmahörande i Västernorrland har Ångermanlands landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente, I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Västernorrlands regemente, I 21.

Bohusbataljonen

Bohusbataljonen, som även kallas 40:e hemvärnsbataljonen, är hemmahörande i Vänersborg. Bataljonen har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalslands område som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Skaraborgs regemente, P 4. Bataljonen är traditionsbärare för Bohusläns regemente.

Göteborgs södra bataljon

Göteborgs södra bataljon, även kallad 41. hemvärnsbataljonen, omfattar centrala Göteborg samt Mölndal och består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett underrättelsekompani. I bataljonsstaben ingår ett flertal reservofficerare. Bataljonen tillhör Försvarsmedicincentrum.

Kronobergsbataljonen

Kronobergsbataljonen kallas även 35:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kronobergs län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Marinbasen. Bataljonen är traditionsbärare för Kronobergs regemente, I 11.

Roslagsbataljonen

Roslagsbataljonen, som också kallas 28:e hemvärnsbataljon, är hemmahörande i Norrtälje och personal till bataljonen rekryteras främst från Norrtälje-, Österåkers-, Vaxholms- och Värmdö kommuner. Bataljonen tillhör Amfibieregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Roslagens marinbrigad, RMB.

Sörmlandsbataljonen

Sörmlandsbataljonen kallas även 27:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Södermanland med länet som främsta rekryteringsområde. Bataljonen tillhör Ledningsregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Södermanlands regemente P 10. Sörmlandsbataljonen har Strängnäs som sin hemvist.

Taeliehusbataljonen

Hemvärnsbataljonen Taeliehus kallas även 25.hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Södertälje med kranskommuner, detta är även förbandets huvudsakliga upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet.

Blekinge östra bataljon

Blekinge östra bataljon, eller 37:e hemvärnsbataljon som den även kallas, är hemmahörande i Blekinge län med östra länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Marinbasen. Bataljonen är traditionsbärare för Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2).

Första livgrenadjärbataljonen

Första livgrenadjärbataljonen kallas även 30:e hemvärnsbataljonen. Bataljonens område omfattar Östergötlands län och majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Helikopterflottiljen. Förbandet är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.

Gävleborgsbataljonen

Gävleborgsbataljonen, eller 18:e hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i Gävleborg med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet. Bataljonen är traditionsbärare för Hälsninge regementet, I 14.

Göteborgs norra bataljon

Göteborgs norra bataljon, även kallad 42.hemvärnsbataljon, är hemmahörande i norra delarna av Göteborg. Bataljonen tillhör Försvarsmedicincentrum.

Gränsjägarbataljonen

I östra Norrbotten ligger bataljonen som finns i kommunerna Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Den tillhör Norrbottens regemente, I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Norrbottens gränsjägare.

Kåkindbataljonen

39:e hemvärnsbataljonen eller Kåkindbataljonen, som den även kallas, är hemmahörande i östra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör Skaraborgs regemente, P 4.

Lapplandsjägarbataljonen

Sveriges nordligaste bataljon finns i Kiruna, Gällivare och Pajala kommuner. Tillhör Norrbottens regemente, I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Lapplands jägarregemente I 22 som lades ner år 2000.

Malmöhusbataljonen

Malmöhusbataljonen, kallas även 47.hemvärnsbataljonen, är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet, P 7. Bataljonen ska kunna verka inom alla konfliktnivåer från kris till krig och upprätthåller precis som resten av Hemvärnet en hög beredskap där delar av förbandet kan vara i tjänst efter sex timmar och huvuddelen efter 24 timmar.

Norra skånska bataljonen

Norra skånska bataljonen eller 49:e hemvärnsbataljonen är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet, P 7. Bataljonens område omfattar Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla.

Norrbottensbataljonen

Den tredje bataljonen hemmahörande i Norrbotten har Jokkmokks, Bodens, Luleå, Arjeplogs, Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteå kommuner som huvudsakligt upptagningsområde. Området som bataljonen ansvarar för sträcker sig från Bottenviken upp till norska gränsen. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Norrbottens regemente I 19.

Stockholmsbataljonen

Stockholmsbataljonen, eller 24.hemvärnsbataljon som den också kallas, verkar främst i Stockholm, rikets huvudstad med huvudsakligt upptagningsområde Stockholms-, Sundbybergs-, Solna- och Lidingö kommuner. Bataljonen tillhör Livgardet.

Skyttesoldat Hemvärnet

Som skyttesoldat i nationella skyddsstyrkorna är dina huvuduppgifter strid, spaning och bevakning.

Fältkock Hemvärnet

Som fältkock är din uppgift att planera och servera mat till soldaterna i ditt förband.

Bandvagnsförare Hemvärnet

Klockan är fyra på morgonen och snålblåsten biter när du kommer ut på kaserngården, men någon måste göra en säkerhetskontroll av bandvagnen inför dagen och det är din uppgift. Dagens order är att förflytta en pluton till en telemast som ska bevakas. Masten ligger i ett skogsområde och det blir en skumpig färd med bandvagnen när du kör fordonet över stock och sten. Efter några kilometer kommer ni fram till en flod. Bandvagnen är skapad för att kunna korsa vattendrag och sakta men säkert för du fordonet över floden och fram till ert mål.

Hundförare Hemvärnet

Hundföraren hjälper förbandet att få förvarning genom att läsa av hundens markeringar av människor.

Underrättelseassistent Hemvärnet

Som underrättelsesassistent inhämtar och bearbetar du information för att få en överblick av motståndarens förmåga och verksamhet.

Signalist Hemvärnet

Som signalist är det du som säkerställer att kommunikationen fungerar och är länken mellan staben och övriga enheter i förbandet.

Motorcykelordonnans

Som motorcykelordonnans är du expert på att orientera och transportera nyckelpersoner, materiel och känslig information.

Hemvärnsmusiker

Som hemvärnsmusiker ingår du i en musikkår som uppträder vid till exempel förbandsceremonier, högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm och civila musikfestivaler.

Sjukvårdare Hemvärnet

Som sjukvårdare hjälper sjukvårdspersonalen att behandla skadade och sjuka. Du tar också hand om sjukvårdsutrustningen.

Stabsassistent Hemvärnet

Stabsassistenten är spindeln i nätet i staben. Du håller bland annat ordning och reda bland inkommande och utgående meddelanden och uppdaterar lägeskartan.

Båtförare Hemvärnet

Som båtförare är du ansvarig för en av hemvärnets båtar. I dina uppgifter ingår att styra och navigera båten, samt att föra befälet över besättningen.

Lastbilsförare Hemvärnet

Som lastbilsförare är din huvuduppgift att utföra transporter. Du ska även kunna försvara dig själv och ditt fordon.

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.