Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Du är här

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Hemvärnet

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och består av 21 000 män och kvinnor över hela landet.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Ansök via Mitt Försvarsmakten

Genom att skapa en profil i Mitt Försvarsmakten kan du få ytterligare information om jobb och utbildning i Försvarsmakten.

Du som har militär bakgrund kan via din profil ansöka till Hemvärnet.

 

Skapa profil

Stötta samhället

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter.

Vid skogsbränder, översvämningar eller pandemier finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför Hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället.

Specialist i Hemvärnet

I Hemvärnet finns specialister inom:

  • Sjukvård
  • Logistik
  • Ledning
  • Hundtjänst
  • Musiker

 

Utveckling, ansvar, gemenskap

Alla som tjänstgör i Hemvärnet är frivilliga. Istället för anställning tecknas ett avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra ett visst antal dygn per år för utbildning och träning.

Att tjänstgöra i Hemvärnet innebär personlig utveckling, stort eget ansvar och en unik gemenskap.

 

Inom Hemvärnet finns hemvärnsförbanden. De har i uppgift att skydda, bevaka och övervaka Sverige och Sveriges gränser.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband. Deras yttersta uppgift är att skydda Sveriges gränser. Utöver det hjälper Hemvärnet samhället när kriser uppstår, till exempel vid skogsbränder eller översvämningar.

Lapplandsjägarbataljonen

Sveriges nordligaste bataljon finns i Kiruna, Gällivare och Pajala kommuner. Tillhör Norrbottens regemente, I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Lapplands jägarregemente I 22 som lades ner år 2000.

Norrbottensbataljonen

Den tredje bataljonen hemmahörande i Norrbotten har Jokkmokks, Bodens, Luleå, Arjeplogs, Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteå kommuner som huvudsakligt upptagningsområde. Området som bataljonen ansvarar för sträcker sig från Bottenviken upp till norska gränsen. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Norrbottens regemente I 19.

Västerbottensbataljonen

Sveriges största bataljon är hemmahörande i Västerbotten och har Västerbottens län som huvudsakligt upptagningsområde. Området som detta förband verkar över är 50 gånger 25 mil. Bataljonen är traditionsbärare för Västerbottens regemente, I 20.

Norra skånska bataljonen

Norra skånska bataljonen, eller 49:e hemvärnsbataljonen, är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet, P 7. Bataljonens område omfattar Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla.

Skånska Dragonbataljonen

Skånska dragonbataljonen (48.hemvärnsbataljon) är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet. Förbandet skyddar och bevakar över hela konfliktskalan – från fred till krig.

Medelpadsbataljonen

Den södra bataljonen hemmahörande i Västernorrland har Medelpads landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare Västernorrlands regemente I 21. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente I 19.

Gävleborgsbataljonen

Gävleborgsbataljonen, eller 18:e hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i Gävleborg. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Hälsinge regementet, I 14.

Malmöhusbataljonen

Malmöhusbataljonen (47.hemvärnsbataljonen) är ett krigsförband som tillhör Södra skånska regementet (P 7). Bataljonen verkar inom alla konfliktnivåer från kris till krig. Precis som resten av Hemvärnet upprätthåller bataljonen en hög beredskap. Delar av förbandet kan vara i tjänst efter sex timmar och huvuddelen efter 24 timmar.

Attundalandsbataljonen

Attundalandsbataljonen, eller 23.hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i norra delarna av Stockholm. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Stockholmsbataljonen

Stockholmsbataljonen kallas även för 24.hemvärnsbataljon. Bataljonen verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör förbandet Livgardet.

Järvabataljonen

Järvabataljonen kallas även 26:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Stockholm och verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Sörmlandsbataljonen

Sörmlandsbataljonen kallas även 27:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Södermanland med länet som främsta rekryteringsområde. Bataljonen tillhör Ledningsregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Södermanlands regemente P 10. Sörmlandsbataljonen har Strängnäs som sin hemvist.

Första livgrenadjärbataljonen

Första livgrenadjärbataljonen kallas även 30:e hemvärnsbataljonen. Bataljonens område omfattar Östergötlands län och majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Södra militärregionen och är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.

Hemvärnets stridsskola – HvSS

Hemvärnets stridsskola leder chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning för all utbildning riktad mot hemvärnsförband. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av utbildningsmetoder, organisation, metodik och rekrytering inom Hemvärnet. Hemvärnets stridsskola finns utanför Södertälje.

Andra livgrenadjärbataljonen

Andra livgrenadjärbataljonen (31:a hemvärnsbataljonen) och omfattar Östergötlands län. Bataljonen tillhör Södra militärregionen.

Kalmarbataljonen

Kalmarbataljonen, eller 34:e hemvärnsbataljon, är hemmahörande i Kalmar län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Kalmar regemente.

Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen (45:e hemvärnsbataljon) omfattar Hallands län. Majoriteten personalen är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Förbandet är traditionsbärare för Hallands regemente.

Älvsborgsbataljonen

Älvsborgsbataljonen (44.hemvärnsbataljon) omfattar Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Härryda, Lerum, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner. Bataljonen tillhör Försvarsmedicincentrum.

Göteborgs skärgårds bataljon

Göteborgs skärgårds bataljon, kallas även 43.hemvärnsbataljon, är främst inriktad mot att verka i Göteborgs hamn, farled och skärgård men ska också kunna lösa uppgifter på andra platser längs kusten. Med snabbgående stridsbåtar och terränggående fordon kan vi verka i gränslandet mellan land och hav. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Kronobergsbataljonen

Kronobergsbataljonen kallas även 35:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kronobergs län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Kronobergs regemente, I 11.

Blekinge östra bataljon

Blekinge östra bataljon (37:e hemvärnsbataljon) har östra Blekinge som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2).

Kinnebataljonen

38:e hemvärnsbataljonen eller Kinnebataljonen som den också kallas, är hemmahörande i västra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Kåkindbataljonen

39:e hemvärnsbataljonen eller Kåkindbataljonen, som den även kallas, är hemmahörande i östra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonen, 32:a hemvärnsbataljon, omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Gotlands regemente, P 18.

Norra smålandsbataljonen

Norra smålandsbataljonen (33:e hemvärnsbataljon) omfattar Jönköpings län. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Göta ingenjörregemente, Ing 2.

Blekinge västra bataljon

Blekinge västra bataljon (36:e hemvärnsbataljon) har västra Blekinge som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Blekinge bataljon (I 30).

Bohusbataljonen

Bohusbataljonen, 40:e hemvärnsbataljonen, har Vänersborg. Bataljonen har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalsland som ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Bohusläns regemente.

Göteborgs norra bataljon

Göteborgs norra bataljon, även kallad 42.hemvärnsbataljon, är hemmahörande i norra delarna av Göteborg. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Göteborgs södra bataljon

Göteborgs södra bataljon (41. hemvärnsbataljonen) omfattar centrala Göteborg samt Mölndal. Bataljonen består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett underrättelsekompani. I bataljonsstaben ingår ett flertal reservofficerare. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Norra militärregionen - MR N

Norra militärregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionen utbildar personal till hemvärnsförbanden och leder dessa vid insatser.

Gränsjägarbataljonen

I östra Norrbotten ligger Gränsjägarbataljonen som finns i kommunerna Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Bataljonen tillhör Norra militärregionen och är traditionsbärare för Norrbottens gränsjägare.

Fältjägarbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Jämtlands län. Bataljonen verkar inom och finns representerat i länets samtliga kommuner vilka också är huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Norra militärregionen och är traditionsbärare för Fältjägarregementet I 5.

Ångermanlandsbataljonen

Den övre bataljonen hemmahörande i Västernorrland har Ångermanlands landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente, I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Västernorrlands regemente, I 21.

Dalabataljonen

Dalabataljonen, eller 17:e hemvärnsbataljon som den också kallas, bildades 2011. Bataljonen är hemmahörande i Dalarna med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Dalregementet, I 13.

Värmlandsbataljonen

Värmlandsbataljonen kallas även 19:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Värmland med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livregementets husarer, K 3. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente I 22, I 2.

Sannahedsbataljonen

Sannahedsbataljonen kallas även 20:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Örebro med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livregementets husarer, K 3. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente I 22, I 2 och Livregementets grenadjärer.

Västmanlandsbataljonen

Västmanlandsbataljonen, eller 22:e hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i Västmanland med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Ledningsregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Västmanlands regemente.

Taeliehusbataljonen

Hemvärnsbataljonen Taeliehus kallas även 25.hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Södertälje med kranskommuner, detta är även förbandets huvudsakliga upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet.

Roslagsbataljonen

Roslagsbataljonen (28:e hemvärnsbataljon) är hemmahörande i Norrtälje. Bataljonens personal rekryteras främst från Norrtälje-, Österåkers-, Vaxholms- eller Värmdö kommun. Bataljonen tillhör Amfibieregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Roslagens marinbrigad, RMB.

Södertörnsbataljonen

Södertörnsbataljonens, även kallad 29:e hemvärnsbataljon, område omfattar Södertörn, skärgårdskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Södertörnsbataljonen har uppgifter både på fastlandet och i skärgården. Bataljonen tillhör Amfibieregemente.

Ledningsregementet – LedR

Ledningsregementet arbetar med bland annat ledning, samband, telekrigföring, meteorologi och oceanografi. Förbandet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att lyckas med uppgifter på mark, sjö och i luft. Ledningsregementet finns i Enköping, Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala.

Plutonchef och signalist ur 205.skyttekompaniet under landstigning på skärgårdsö. 205.skyttekompaniet i 2.amfibiebataljonen består under övning Aurora av i huvudsak inkallad värnpliktig personal.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september 2017 försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
Signalist

Som signalist är det du som säkerställer att kommunikationen fungerar och är länken mellan staben och övriga enheter i förbandet.

GÄVLE 20130525

Krigsförbandsövning med Hemvärnets Bravo pluton ur 182:a insatskompaniet, Gävleborgsbataljon.
Hemvärnet är en svensk organisation som utgör huvuddelen av Försvarsmaktens nationella skyddsstyrkor sedan de tidigare territorialförsvarsförbanden lades ner under 1990-talet. Hemvärnets ska kunna skydda, bevaka och ytövervaka samt stödja samhället vid svåra påfrestningar, vid exempelvis naturkatastrofer. Hemvärnet övar årligen sina stridsuppgifter och upprätthåller redan i fredstid en mycket hög beredskap.

Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten
Skyttesoldat Hemvärnet

Som skyttesoldat i nationella skyddsstyrkorna är dina huvuduppgifter strid, spaning och bevakning.

GÄVLE 20130525
Både manskap och hundar har slitit hårt de senaste dygnen. Under 23-26 maj genomförde Gävleborgsgruppen sin årliga krigsförbandsövning. Gävleborgsgruppen är en av ladets 40 hemvärnsbataljoner.
Foto: Sergeant Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten. .
Hundförare Hemvärnet

Hundföraren hjälper förbandet att få förvarning genom att läsa av hundens markeringar av människor.

Hemvärnet har Kompaniförbands övning KFA och övar förläggningstjänst såväl som tagande och försvarande av skyddsobjekt.

 Foto: Sgt Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten.
Underrättelseassistent Hemvärnet

Som underrättelsesassistent inhämtar och bearbetar du information för att få en överblick av motståndarens förmåga och verksamhet.

NORGE 20120314. Lastbilsförare Anna-Marja Sorsén ifrån 132. Insatskompaniet I Hemvärnet lastar sin lastbil under övning. Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 14 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 – 21 mars. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten .
Lastbilsförare Hemvärnet

Som lastbilsförare är din huvuduppgift att utföra transporter. Du ska även kunna försvara dig själv och ditt fordon.

STOCKHOLM 080823 - Beridna Högvaktens och Försvarsmusikens Dag. Flera kårer spelade runt om i Stockholm city inför den stora konserten "Med pukor och trumpeter" som hölls mitt på skeppsbron utanför Stockholms slott. SVT sände även konserten 28 augusti..Deltog gjorde även en drilltropp från 4. livskvadron...Deltagare: Arméns musikkår (AMK), Livgardets Dragonmusikkår (LDK), Arméns Trumkår, Marinens ungdomsmusikkår (MUK) och Jönköping-Huskvarna Hemvärnsmusikkår (Hv Mk), Laurentii Gosskör och Livgardets Dragonbataljon. Lars Berghagen och Pernilla Wahlgren.
Hemvärnsmusiker

Som hemvärnsmusiker i en musikkår uppträder du vid allt från förbandsceremonier till civila musikfestivaler.

GÖTEBORG 070510
Hemvärnets Stridsbåt 90
Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Byline skall alltid anges vid publicering. Bilden är fri för publicering i 72 timmar därefter rapporteras använding till Försvarets Bildbyrå och ersätts efter BLF-avtalet
Båtförare Hemvärnet

Som båtförare är du ansvarig för en av hemvärnets båtar. I dina uppgifter ingår att styra och navigera båten, samt att föra befälet över besättningen.

HALMSTAD 20110914. Soldater övar sjukvårdstjänst. Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem (radar) kan de övervaka luftrummet, och skicka information till de olika robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften. I bataljonerna finns också funktioner som ansvarar för bland annat logistik, ledning/samband och insats/bevakning. Luftvärnsregementet ansvarar också för utbildning och insatser med hemvärnet/nationella skyddsstyrkorna i Halland. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges
Sjukvårdare Hemvärnet

Som sjukvårdare hjälper sjukvårdspersonalen att behandla skadade och sjuka. Du tar också hand om sjukvårdsutrustningen.

GÄVLE 20130525
Soldaterna maskerar de parkerade bandvagnarna. Under 23-26 maj genomförde Gävleborgsgruppen sin årliga krigsförbandsövning. Gävleborgsgruppen är en av ladets 40 hemvärnsbataljoner.
Foto: Sergeant Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten. .
Bandvagnsförare Hemvärnet

Klockan är fyra på morgonen och snålblåsten biter när du kommer ut på kaserngården, men någon måste göra en säkerhetskontroll av bandvagnen inför dagen och det är din uppgift. Dagens order är att förflytta en pluton till en telemast som ska bevakas. Masten ligger i ett skogsområde och det blir en skumpig färd med bandvagnen när du kör fordonet över stock och sten. Efter några kilometer kommer ni fram till en flod. Bandvagnen är skapad för att kunna korsa vattendrag och sakta men säkert för du fordonet över floden och fram till ert mål.

Karlskrona 20110601 - Hemvärnet, Försvarsutbildarna, Sjövärnskåren och Flygvapenungdom från större delen av södra Sverige håller tillsammans en utbildningskontroll för ungdomar. Övningen med ca 100 deltagare mellan 15 och 18år, bedrevs under fyra dygn i och runt om Karlskrona skärgård. Moment som ingick var bl.a. orientering, sjukvård, överlevnad, problemlösning, skytte, sambandstjänst och tältresning. Förflyttning skedde främst till fots, men öven transport med stridsbåt 90H och terrängbil förekom. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Stabsassistent Hemvärnet

Stabsassistenten är spindeln i nätet i staben. Du håller bland annat ordning och reda bland inkommande och utgående meddelanden och uppdaterar lägeskartan.

Kock från en kokgrupp i Hemvärnet.
Fältkock Hemvärnet

Som fältkock är din uppgift att planera och servera mat till soldaterna i ditt förband.

I förgrunden syns två hemvärnssoldater på motorcykel. I bakgrunden syns ett annat militärfordon.
Motorcykelordonnans Hemvärnet

Som motorcykelordonnans är du expert på att orientera och transportera nyckelpersoner, materiel och känslig information.

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.
Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.