Förmåner och villkor under militär GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningen är kostnadsfri och inkluderar flera ekonomiska förmåner, som även är skattefria.

Foto: Michaela Linge

Förmåner

  • Dagersättning, 146 kr/dag. Det motsvarar cirka 4380 kr/mån.
  • Förplägnadsersättning, 75 kr/dag. 
  • Fri mat och boende.
  • Fri sjukvård och akut tandvård.
  • Fria resor till och från hemmet vid ledighet, in- och utryckning.
  • Tillgång till de kläder och den utrustning du behöver.
  • Betalt högskoleprov samt ledighet i samband med genomförandet, 1-2 gånger. Förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med din grundutbildning.
  • Utbildningspremie som är lika mycket som den totala dagersättningen du fått under utbildningen, till exempel om du fått 4380 kr * 9 mån så blir utbildningspremien 39 420 kr. 

Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

Du som har blivit antagen till militär grundutbildning har rätt att få anstånd till antagna studier och studieuppehåll för påbörjade studier.

Försäkring

Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd. Du har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden om du råkar ut för olycksfall.

Mer om försäkringarna

Familjebidrag

Du kan söka bidrag hos Försäkringskassan för att exempelvis få hjälp med bostadsbidrag och familjepenning. Bidraget kallas familjebidrag och är behovsprövat. Familjebidraget innefattar bostadsbidrag, familjepenning, näringsbidrag och begravningsbidrag.
Du hittar blanketter för bidragsansökan hos Försäkringskassan.

Värnplikt från 2018

Alla som genomför militär grundutbildning gör det med värnplikt från och med 1 januari 2018. Värnplikten är en del av lagen om totalförsvarsplikt.

Mer om grundutbildning med värnplikt

 

Vanliga frågor om villkor militär grundutbildning