Förmåner och villkor under grundutbildning med värnplikt

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar flera ekonomiska förmåner.

Soldater håller upp första förband.
Soldater håller upp första förband.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Förmåner

 • Dagersättning på 146 kronor per tjänstgöringsdag. Motsvarar ungefär 4 380 kronor per månad, skattefritt. 
 • Dessutom får du 90 kronor extra till mat under lediga dagar, skattefritt.
 • Gratis mat
 • Gratis boende
 • Gratis sjukvård och akut tandvård
 • Gratis resor till och från hemmet vid ledighet, in- och utryckning
 • Kläder och utrustning
 • Utbildningspremie som motsvarar den totala dagersättningen du fått under utbildningen. Till exempel om du fått 4 380 kr * 9 månader så får du 39 420 kronor 
 • Betalt högskoleprov (max två gånger och förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med din grundutbildning)

Rätt till studieuppehåll

Du som har blivit antagen till grundutbildningen har rätt att få anstånd till högskoleutbildningar och studieuppehåll för påbörjade utbildningar. Du behåller din plats och kan börja eller fortsätta med studierna efter grundutbildningen. 

Försäkring

Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd. Du har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden om du råkar ut för olycksfall.

Mer om försäkringarna

Familjebidrag

Familjebidrag är ett flera olika ersättningar som du kan ansöka om hos Försäkringskassan när du ska genomföra en grundutbildning. Familjebidrag kan även sökas av dig som inte har en familj. De olika bidragen är: 

 • Familjepenning om du är försörjningspliktig
 • Särskilt bostadsbidrag för att täcka din hyra
 • Näringsbidrag kan i vissa fall betalas ut om du är egenföretagare (skattepliktigt)
 • Begravningsbidrag om en familjemedlem avlider

Mer information och blanketter för att ansöka om familjebidrag hittar du på Försäkringskassan.

Värnplikt

Alla som genomför grundutbildning omfattas värnplikten som är en del av lagen om totalförsvarsplikt.

Mer om grundutbildning med värnplikt

 

Vanliga frågor om villkor militär grundutbildning