Förmåner och villkor under militär GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningen är kostnadsfri och inkluderar flera ekonomiska förmåner, som även är skattefria.

Foto: Michaela Linge

Förmåner

 • Dagersättning på 146 kronor per tjänstgöringsdag. Motsvarar ungefär 4 380 kronor per månad.
 • Dessutom får du 75 kronor extra till mat under lediga dagar.
 • Gratis mat. 
 • Gratis boende.
 • Fri sjukvård och akut tandvård.
 • Fria resor till och från hemmet vid ledighet, in- och utryckning.
 • Kläder och utrustning.
 • Utbildningspremie som är lika mycket som den totala dagersättningen du fått under utbildningen. Till exempel om du fått 4 380 kr * 9 månader så får du 39 420 kronor. 
 • Betalt högskoleprov (max två gånger och förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med din grundutbildning).

Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

Du som har blivit antagen till militär grundutbildning har rätt att få anstånd till antagna studier och studieuppehåll för påbörjade studier.

Försäkring

Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd. Du har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden om du råkar ut för olycksfall.

Mer om försäkringarna

Familjebidrag

Du kan söka familjebidrag hos Försäkringskassan när du genomför en militär grundutbildning. Familjebidrag kan även sökas av dig som inte har en familj. De olika bidragen är: 

 • Familjepenning om du är försörjningspliktig.
 • Bostadsbidrag för att täcka din hyra.
 • Näringsbidrag kan i vissa fall betalas ut om du är egenföretagare.
 • Begravningsbidrag om en familjemedlem avlider.

Mer information och blanketter för att ansöka om familjebidrag hittar du på Försäkringskassan.

Värnplikt från 2018

Alla som genomför militär grundutbildning gör det med värnplikt från och med 1 januari 2018. Värnplikten är en del av lagen om totalförsvarsplikt.

Mer om grundutbildning med värnplikt

 

Vanliga frågor om villkor militär grundutbildning