Verksamhetsområden

Försvarsmakten har ett brett uppdrag. Det ställer höga krav på kompetens och förmåga inom ett antal områden. Här kan du läsa mer om det eller de...

Arbetsområden

Försvarsmaktens verksamhet spänner över allt från breda uppdrag till mycket specifika och kvalificerade uppgifter. För att möta alla de behov av...

Förband

Försvarsmaktens organisation består av en myndighetsledning och förband, skolor och centrum. Förbanden utbildar insatsförband som därefter ska kunna...