Soldater genomför gruppbefälsutbildning på Ledningsregementet, Enköping.

Verksamhetsområden

Försvarsmakten har ett brett uppdrag. Det ställer höga krav på kompetens och förmåga inom ett antal områden. Här kan du läsa mer om det eller de...

Samövning med amerikanska flygvapnet. Övningen genomfördes i svenskt luftrum med fokus på samverkan. USA är, tillsammans med Finland, Sveriges viktigaste samarbetspartners. Övningen stärker Sveriges försvarsförmåga samtidigt som samarbetet med USA utvecklas vilket är mycket viktigt om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Arbetsområden

Försvarsmaktens verksamhet spänner över allt från breda uppdrag till mycket specifika och kvalificerade uppgifter. För att möta alla de behov av...

På insatschefens order kallas flera förband in till en oanmäld beredskapskontroll på flera platser i Sverige. Syftet är bland annat att testa hemvärnets, arméns och flygvapnets beredskap. Inom ramen för kontrollen övades också operativ transport och bekämpning med kvalificerad ammunition.

Hemvärnsbataljoner

Hemvärnet består av insatsberedda förband som finns runtom i hela landet. Beredskapen till insats är mycket hög och mäts i timmar, inte dagar eller...

Värnpliktiga säkerhetssoldater under deras säkpov. Här genomför de en vattenövergång.

Förband

Försvarsmaktens organisation består av en myndighetsledning och förband, skolor och centrum. Förbanden utbildar insatsförband som därefter ska kunna...