Signe är sjöman och motortekniker på heltid

Signe Stövring-Nielsen, 24 år, är anställd som sjöman och motortekniker på Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga. Hon tillbringar ungefär hälften av sin tid vid kaj och hälften till sjöss ombord på minröjningsfartyget HMS Koster. Ombord finns cirka 30 personer i besättningen och Signe är en av två motormekaniker.

Anna-Carin är avdelningschef

Anna-Carin Björklund är chef för avdelningen Arbetsgivarstöd inom Försvarsmakten. Kort sagt jobbar hon med cheferna inom Försvarsmakten. - Jag är chef över 17 superspecialister. De är HR-experter som kan allt om olika ämnen som chefer kan behöva stöd inom, exempelvis jämställdhet, värdegrund och lönebildning, berättar Anna-Carin.

Sabina är militärpolis

Sabina Lindberg, 28 år, är specialistofficer och arbetar som chef för en utredningsgrupp inom militärpolisen. Hennes uppgift är att utreda brott med koppling till Försvarsmakten och det senaste året har hon framförallt jobbat med utredningar relaterade till olaglig försäljning av försvarsmaterial på nätet.

Erol är flygstridsledare och plutonchef

Erol Krantz jobbar på Luftstridsskolan med placering på F7 Såtenäs. Efter några år som flygstridsledare har han tagit nästa steg och är idag kapten och chef för stridsledningsplutonen.

Marcus är signalist på deltid

Marcus Karlsson, 27, tjänstgör som deltidsoldat och signalist vi Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur. Det innebär att han deltar i övningar och utbildningar vid flera olika tillfällen under året, samtidigt som han studerar till civilekonom och jobbar på bank.

Kent är student och hemvärnsbefäl

Kent Munyua, 36 år, delar sin tid mellan uppdraget som Samverkansbefäl inom hemvärnet i Luleå, psykologstudier samt sitt extrajobb som taxichaufför i Umeå. Hans roll i Försvaret vässar hans ledaregenskaper har många paralleller till framtida psykologuppdrag.