Sofia arbetar som taktisk officer på Livgardet

Officer

Få andra att prestera bättre.

Officerare på Livgardet.

Reservofficer

Varva din civila karriär med något helt annat.

Emelie jobbar som officer vid Skaraborgs flygflottilj.

Specialistofficer

Yrkesexpertis inom ditt område.