Sofia arbetar som taktisk officer på Livgardet

Officer

Få andra att prestera bättre.

Jacob arbetar som specialistofficer på Livgardet

Reservofficer

Varva din civila karriär med något helt annat.

Emelie jobbar som officer vid Skaraborgs flygflottilj.

Specialistofficer

Yrkesexpertis inom ditt område.