Stf chef regional SÄK-GRUPP vid Mellersta militärregionen (OR 6-7)

Om tjänsten

Vi förstärker vår organisation inom operativ säkerhetstjänst. Det säkerhetspolitiska läget innebär ökat behov av personal för regional säkerhetstjänst och Mellersta militärregionen (MR M) bemannar nu regionalt säkerhetsförband. Vi söker en specialistofficer med förmåga och engagemang att leda och utveckla sig själv och andra i operativ säkerhetsunderrättelse- och skyddstjänst.

Befattningen avser ställföreträdande chef för förbandsdelen, MR M SÄKGRP.

Befattningen erbjuder

Du kommer ingå i ledning och planering av en mindre sammansatt förbandstyp (regional säkerhetsgrupp) som uppträder självständigt och utformas efter uppgiftens karaktär. Detta ställer höga krav på ledningen av gruppen och enskilds förmåga att uppträda självständigt. Tjänstgöring på annan ort, främst inom regionen, under längre eller kortare perioder. 

Utvecklingsmöjligheter för specialisering och fördjupning inom området militär säkerhets- /underrättelsetjänst erbjuds.

Om verksamheten 

Förbandet verkar inom ramen för militär säkerhetstjänst, med fokus på säkerhetsunderrättelse- och säkerhetsskyddstjänst. Huvuddelen av verksamheten utgörs av samverkan, utfrågning och rekognosering inom ramen för inhämtning. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Leda och delta i säkerhetsunderrättelsetjänst främst inom inhämtning
  • Leda och delta i säkerhetsskyddstjänst främst genom rekognosering och säkerhetsskyddsplanering
  • Leda och delta i säkerhetsutredningar

Personliga egenskaper

Att arbeta i olika miljöer och geografiska platser är något du trivs med då uppgifternas karaktär kan variera. Interaktion med andra människor är en viktig del i verksamheten, därav söker vi individer med god social förmåga samt god självkännedom. Du är noggrann och har god analytisk förmåga, lätt att strukturera och god förmåga att planera på sikt. Du har har lätt att arbeta med andra likaså genomföra uppgifter självständigt. Även din psykiska och fysiska förmåga är viktig för att lösa enhetens uppgifter med hög effekt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


KRAV
Kvalifikationer
• Militär grundutbildning och examen från specialistofficersutbildning 

• B-körkort

• Utbildning inom underrättelsetjänst och säkerhetstjänst

Meriterande 
• Tjänstgöring vid MP- och säkerhetsförband/Polisen

• Erfarenhet av logistik och FM stödsystem för ledning

• Utbildning/erfarenhet inom utredning

• Utbildning/erfarenhet inom samverkan/utfrågning

• Tidigare befattning med personalansvar

• Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)

• Militära förarbevis

Övrigt

Under rekryteringsprocessen kan urvalstester genomföras, bl.a. intervju och eventuella kunskaps- och förmågetester eller tex godkänt resultat på FM FYSS. Kallelse kommer ske via mail eller telefon.

Anställningsform: Tillsvidare. För ej redan anställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning.

Sysselsättningsgrad: Heltid

Arbetsort: Kungsängen

Tillträdesdatum: Enligt överrenskommelse, senast september 2023.

För upplysningar om befattningen kontakta:
MRM-sakgrupp@mil.se / Oskar Dahlstedt nås via växeln på 08-584 540 00.

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
MRM-sakgrupp@mil.se / Oskar Dahlstedt nås via växeln på 08-584 540 00.

Fackliga företrädare:
OFR/O- Per-Erik Pallin 

SEKO- Thomas Klasson

SACO- Margareta Hessling

OFR/S- Anders Hamrén

Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-06. Din ansökan bör innehålla CV samt kortfattat personligt brev där du beskriver vad som motiverar dig att söka befattning och vad du främst tror du skulle bidra med i verksamheten.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 29 maj 2023
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-06-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan