Sektionschef utbildningssektionen till Livgardesgruppen

Om tjänsten

Livgardesgruppen (LGG) är en Militärregiongrupp med ansvar för att planera och genomföra verksamhet med fyra hemvärnsbataljoner (23. Hvbat – 26. Hvbat). Utöver dessa underenheter ansvarar LGG för att utbilda ett hemvärnsunderrättelsekompani, en trafikpluton, en flyggrupp och en regional ledningspluton (fristående enheter). LGG har även tydliga uppgifter som krigsförband.

LGG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperat i Kungsängen.
Som sektionschef ingår du i ledningsgruppen.

Utbildningsgruppen ansvarar även för logistikstöd och administrativt stöd till hemvärnsbataljonen.

Vid LGG finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras (övningar och kurser) varför det finns goda möjligheter för vår personal att planera familjelivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning. Vid perioderna mellan övningar finns goda möjligheter att nyttja flexibel arbetstid. Vid LGG ges möjlighet att som utbildare öva sig i att planera både mindre, samt större, övningar (grupp till bataljon) med låg till hög grad av komplexitet, vilket vi tror gynnar den personliga utvecklingen. Som sektionschef finns goda möjligheter att utveckla dina kunskaper och färdigheter i stabstjänst och din förståelse för Försvarsmaktens processer. Befattningen ses som prövande mot högre befattningar inom FM med hänsyn till komplexitet och ansvar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Vara chef med personalansvar för egen sektion med 13 bemanningsbara rader.
 • Vara utbildningsansvarig för hela LGG:s verksamhet.
 • Leda LGG:s arbete med att i samverkan med hemvärnsförbanden ta fram en förbandsutvecklingsplan och omsätta den till utbildningsplaner för förbanden.
 • Utgöra övningsledare för LGG:s avtalsövningar för 23-26.Hvbat inkl funktionsförband.
 • Stödja krigsförbandscheferna med utveckling av skarpa orderverk kopplade till uppgifter i gällande operationsplan.
 • Stödja krigsförbandscheferna vid skarpa insatser.

KRAV
Kvalifikationer

 • Yrkesofficer (OR).
 • B-körkort.
 • God fysisk förmåga.
 • Har tjänstgjort minst tre år som chef med personalansvar (CPA).

Personliga egenskaper
Du är säkerhetsmedveten ur både ett säkerhetsskydds- och verksamhetssäkerhetsperspektiv. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att driva arbetet framåt. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod. Du är en kommunikativ person som tycker om att skapa nya kontakter. 

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. 

MERITERANDE 

 • Erfarenhet av befattning som utbildningsledare med hantering av förbandsvolymer på bataljonsnivå.
 • Erfarenhet att arbeta i regementsstab (eller motsvarande produktionsstab).
 • God administrativ förmåga.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Hög social kompetens och samarbetsförmåga.
 • Förmåga att leda arbetsgrupper.
 • Färdighet i system PRIO, Microsoft Office samt intranätet emilia (samarbetsyta) och dokumenthantering i VIDAR.
 • Militärt förarbevis på PB8, personbil, minibuss och SPRINT.
 • Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer.

Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. 
Sysselsättningsgrad: heltid. Tjänsten innebär under vissa perioder helg- och kvällstjänstgöring.
Arbetsort: Kungsängen.
Tillträde: efter överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Är du före detta yrkesofficer är du också välkommen att söka tjänsten.

Upplysningar om befattningen
Lämnas av Mattias Bergqvist von Post, nås via växel 0500-46 50 00.

Ansökan och urvalsprocess
Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.

Facklig företrädare
OFR/O Per-Erik Pallin, nås via växelnummer Livgardet: 08-584 540 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ditt CV vill vi att du anger tre referenser, varav minst en skall vara en tidigare chef till dig. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 november 2023
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-04-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan