Ledningssystemofficer SO-8 till Operationsledningen J6

Om tjänsten

Operationsledningen söker en specialistofficer som vill bidra till genomförandet av cyberoperationer i syfte att skydda och försvara Försvarsmaktens ledningssystem.

Operationsledningen (OPL) är en del av Högkvarteret (HKV) och ansvarar för operationer för att försvara Sverige och allierade stater mot väpnat angrepp, med utgångspunkt i Natos kollektiva försvar. Vidare ansvarar OPL för att upprätthålla Sveriges territoriella integritet och att vid behov också kunna bidra till hävdandet av allierade staters territorium.

Ledningssystemavdelningen (OPL J6) ansvarar för att skapa förutsättningar för ledning av operationer, bland annat genom att samordna skyddet av sambands- och informationssystem.

Som specialistofficer vid OPL J6 arbetar du med ledning och uppföljning av cyberoperationer vid Operationsledningen. Du arbetar också med samanställning av Operationsledningens lägesbild avseende cyberdomänen. Du kommer även delvis tjänstgöra i Operationsledningens ledningscentral (Joint Operations Center, JOC) och bidra med cyberdomänskunskap vid genomförande av multidomän-operationer. Utöver detta så bidrar du i avdelningens och övriga stabens arbete med den kompetens du i övrigt redan har och vidareutvecklar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Delta i operativ planering nationellt och internationellt, både inom Nato och bilateralt, avseende cyberoperationer

 • Delta i samverkan med andra parter nationellt och internationellt inom cyberområdet

 • Sammanställer Operationsledningens lägesbild avseende cyberdomänen

 • Utgöra en stabsresurs i avdelningens övriga verksamhet

 • Bidra med operativa behov vid utveckling och anskaffning av cyberförmåga

Kvalifikationer

 • Officers- eller specialistofficersutbildning

 • Dokumenterade kunskaper om ledningsstödssystem på operativ och taktisk nivå

 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

 • Utbildning inom IT-säkerhet, exempelvis IT-säkerhetschef

 • Vana att arbeta i informationssystemen IS UNDSÄK och/eller SWECCIS INSL R2

 • Erfarenhet av säkerhetsskydds- eller säkerhetsunderrättelsetjänst nationellt och/eller internationellt

 • Kunskap om planeringsprocesserna SPL och COPD

Personliga egenskaper

Du måste ha god samarbetsförmåga och ett mycket högt säkerhetsmedvetande. Du måste vara öppen för att lösa arbetsuppgifter utanför ditt specialområde, periodvis i stor omfattning.

Vi ser att du som söker är strukturerad, stabil och lösningsorienterad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är kontinuerligt tjänstgörande i Försvarsmakten idag

Sysselsättningsgrad: Heltid

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Arbetsort: Stockholm, men arbete kan kortare perioder bedrivas vid andra platser nationellt och internationellt.

Tillträdesdatum: Snarast efter godkänd säkerhetsprövning.

Kategori: Befattningen är militär, i nivå SO-8.

 

Upplysningar om befattningen

Rekryterande chef David Åkerström nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00.

Information om rekryteringsprocessen

Vi frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Sandra Rosén Larsson nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00.

Fackliga företrädare

OFR/O Arne Nilsson, OFR/S Kjell Tetzlaff, SACO Camilla Robertsson, SEKO Lise-Lotte Larsson. Samtliga nås via Försvarsmaktens växel, 08-788 75 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-07-21.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 juni 2024
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-07-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan