Under övning Våreld20 genomför värnpliktiga på P4 genomför sin slutövning och kadetter från markstridsskolan övar truppföring.

Tre inriktningar

I Försvarsmakten kan du jobba som soldat, sjöman, officer, specialistofficer, reservofficer eller civilt. Du kan också engagera dig i Hemvärnet. Det...

Medaljceremoni Mali 05

Vår verksamhet - våra värden

Som tjänstgörande i Försvarsmakten får du erfarenheter, meriter och inte minst en gemenskap som du bär med dig resten av livet. Du utvecklas dagligen...

Helikopterenhetens personal får hela tiden vara beredd att jobba tidiga morgnar och sena kvällar.

Verksamhetsområden, arbetsområden och förband

Befattningarna i Försvarsmakten är sorterade efter verksamhetsområde, arbetsområde och förband. Alla verksamhetsområden har olika övergripande...

Sjukvårdsförmågan är efterfrågad inom FN. Från andra förband inkommer begäran om stöd till den svenska Malistyrkan.

Utlandstjänst

Försvarsmakten deltar i fredsfrämjande insatser runt om i världen. För anställd personal kan utlandstjänst vara en del av tjänstgöringen i...