Tre inriktningar

I Försvarsmakten kan du jobba som soldat, sjöman, officer, specialistofficer, reservofficer eller civilt. Du kan också engagera dig i Hemvärnet. Det...

Vår verksamhet - våra värden

Det finns både skäl och själ att tjänstgöra i Försvarsmakten. Vi erbjuder dig som medarbetare att utvecklas dagligen, få ta ansvar och vara en del av...

Verksamhetsområden, arbetsområden och förband

Befattningarna i Försvarsmakten är sorterade efter verksamhetsområde, arbetsområde och förband. Alla verksamhetsområden har olika övergripande...

Karriärvägar

Du kan göra karriär både som chef och specialist i Försvarsmakten. Även andra arbetsgivare värderar din militära utbildning högt. Du kan också...

Utlandstjänst

Försvarsmakten har medarbetare som arbetar i fredsfrämjande insatser runt om i världen. För anställd personal kan utlandstjänst vara en en del av...