Reservofficersutbildning

Som reservofficer har du din huvudsakliga sysselsättning hos en annan arbetsgivare och är samtidigt tillsvidareanställd som reservofficer. Du jobbar kortare eller längre perioder i Försvarsmakten och har till uppgift att vara chef och ledare på något av förbanden.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Meriter

Som reservofficer kommer du att arbeta och utvecklas i flera nivåer. Den utbildning i praktiskt ledarskap som du får i Försvarsmakten är unik och du kommer även att ha stor nytta av den i din civila karriär.

Att jobba som reservofficer

Efter din utbildning kommer du att bli tillsvidareanställd som reservofficer. Detta innebär att du är anställd även när du inte tjänstgör i Försvarsmakten. Du kan vara anställd fram till att du fyller 67 år.

Hur mycket kommer du att jobba i Försvarsmakten?

Det beror på vilken befattning du har, generellt kommer du att jobba under övningar och insatser som kan vara både nationella och internationella.  
Antalet dagar du årligen kommer att jobba regleras i en individuell tjänstgöringsplan som tas fram tillsammans med dig.

Utbildningen

Det finns två olika utbildningar för att bli reservofficer. Reservofficersutbildningen som benämns som ROU och Anpassad reservofficersutbildning som benämns som AROU. Du som har militär bakgrund kan ansöka direkt till dessa utbildningar. 

Läs mer om ROU Läs mer om AROU 

Du som saknar militär bakgrund ansöker till militär grundutbildning.

Läs mer om grundutbildningen

Behörighet

Behörighetskraven skiljer sig åt beroende på om du vill bli officer eller specialistofficer.

  • För att kunna bli reservofficer som officer ska du ha högskolebehörighet samt avsikt att påbörja universitets- eller högskolestudier om minst 180 högskolepoäng. Examen kan tas efter det att du blivit anställd som reservofficer.
  • För att kunna bli reservofficer som specialistofficer ska du ha en gymnasieexamen.

ansökan

FÖR DIG SOM SAKNAR MILITÄR BAKGRUND

Ansökan sker på samma sätt som till övriga grundutbildningar. Uppnår du de resultat som krävs på antagningsprövningen kan yrkesvägledaren ge dig en preliminär antagning till reservofficersutbildningen. Om du blir antagen börjar du med att göra en grundutbildning. Reservofficersutbildningen börjar ungefär ett år senare.

Ansök till grundutbildning

DU som har militär bakgrund

Denna ansökan vänder sig till dig som inte behöver genomföra en ny grundutbildning utan istället kan påbörja utbildning till reservofficer direkt.

DU SOM INTE ÄR ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

För dig som i dagsläget inte jobbar som soldat/sjöman eller är under utbildning i Försvarsmakten men som har militär bakgrund. Ansökan till ROU och AROU var öppen mellan vecka 44 och 48 2017.

DU SOM ÄR ANSTÄLLD SOM GRUPPBEFÄL, SOLDAT ELLER SJÖMAN

Ansökan till ROU och AROU för dig som jobbar som gruppbefäl, soldat eller sjöman var öppen mellan vecka 31 och 35 2017.

DU SOM GENOMFÖR MILITÄR GRUNDUTBILDNING

Ansökan till reservofficersutbildningen (ROU) för dig som genomför militär grundutbildning är öppen mellan vecka 50 2017 och vecka 1 2018.