Villkor hemvärnet

Som hemvärnssoldat har du ett avtal med Hemvärnet. Då tjänstgör du vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier. Enligt avtalet ska du tjänstgöra mellan 4 och 15 dygn per år. Du måste även delta vid höjd beredskap. Du kan också få möjlighet att stödja samhället vid exempelvis kriser och katastrofer.

Ersättningar

Du får ersättning för ditt engagemang i Hemvärnet. Om du deltar i en kurs eller en övning får du antingen en dagpenning eller en dagersättning. Vilken typ av ersättning det blir beror på kursens eller övningens längd. Dagpenningen beräknas med utgångspunkt från så kallad sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Dagersättningen är en fast, skattefri summa.

Om du deltar i räddningstjänst får du ersättning enligt ett särskilt avtal.

Du som är befäl i Hemvärnet får även så kallad befattningspenning som bestäms utifrån två kriterier: ansvar och tjänstgöringstid.

Läs mer om dagpenning för tjänstgöring i totalförsvaret på Försäkringskassans webbplats.

Premier för kurser och utbildningar

När du har blivit godkänd på befälskurs, specialkurs eller befattningskurs samt om du har fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning får du en utbildningspremie.

Förmåner

Mat, boende och kläder ingår under kurs eller övning. Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen. Du har även rätt till sjukvård och tandvård från att en resa till övning eller utbildning påbörjas till att den avslutas.

Försäkring

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring.

Du som är medlem i en frivillig försvarsorganisation är också försäkrad genom ditt medlemskap. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.