GSU-Int

Grundläggande soldatutbildning för internationell tjänstgöring är till för dig som är uttagen till militär insats men saknar militär grundutbildning, som alltså inte har gjort värnplikt eller grundutbildning.

Utbildningen kan genomföras av personer som är uttagna till en befattning och inte är anställd i Försvarsmakten, eller som sedan tidigare är civilt anställda i Försvarsmakten och som ska placeras in i insatsorganisationen.

Antagningsprövning

Innan du får börja utbildningen kommer du att få göra en antagningsprövning med fysiska, medicinska och psykologiska tester. Det är för att kontrollera att du uppfyller kraven för att klara utbildningen. Prövningen motsvarar antagningsprövningen till GMU. Efter antagningsprövningen kommer du att få besked om du är godkänd för att utföra utbildningen eller inte.

Om utbildningen

Utbildningen är fem veckor lång och genomförs på Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm. Utbildningen motsvarar de första veckorna i GMU, med inriktning på personlig färdighet.

Det är en komprimerad grundläggande soldatutbildning där du får lära dig att ta hand om dig själv och dina kamrater. Tonvikten ligger på säkerhet - din egen och andras. Utbildningen innehåller bland annat momenten vapentjänst, sjukvårdstjänst, fysisk träning, strid och militär terminologi. Delar av utbildningen genomförs som en förbandsövning med övernattning i fält.

Högt tempo och fysiskt ansträngande

Tempot under utbildningen är högt och fysiskt ansträngande. Därför kräver vi fullt deltagande och god fysisk status.

Vårt råd är att du börjar träna i god tid inför utbildningen, så att du inte drabbas av skador under utbildningstiden eller inför inryckning.

Efter genomförd GSU Int behöver du gå en utbildning till, din insatsutbildning. När du har genomfört utbildningen med godkänt resultat är du redo att påbörja din tjänstgöring.