Insatsutbildningen

Om du blivit antagen till en befattning i en internationell insats behöver du gå en insatsutbildning innan du skickas ut till det aktuella området.

Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Utbildningens tid

Utbildningen är olika lång beroende på vilken befattning du ska ha. Det varierar från två veckor till några månader.

Eftersträvar att ge en tydlig bild av insatsområdet

Du får utbildning i vad fredsframtvingande och fredsbevarande insats innebär. Utbildningen är inriktad på att ge en så bra bild som möjligt av hur det ser ut vid det aktuella insatsområdet, hur saker fungerar och vad som gäller på plats. Beroende på typ av insats ges du även en kvalificerad stridsutbildning kopplad till din befattning.

Uppdragets bakgrund

Du får lära dig mer om uppdragets bakgrund. Du lär dig om den specifika konflikten ni ska arbeta med, om det politiska läget i landet, hur parternas verksamhet ser ut, vilka arbetsförhållanden som råder och om det FN-mandat som ligger till grund för den aktuella insatsen.

Säkerhetsutbildning

Det ingår säkerhetsutbildning som omfattar vapentjänst, sjukvårdstjänst, skyddstjänst, folkrätt, viss engelsk terminologi och signalering, information om fara för minor och utbildning i regler för bruk av maktmedel.

Lagutveckling

Lagutveckling är en form av teambuilding som är till för att gruppen ska få ökad förståelse för den enskilda individen och för gruppen som helhet. Det följs upp under tiden man är på plats i insatsområdet.

Krishantering

Utbildningen i krisstöd ger grundläggande kunskap i krisstöd och krishantering. Där går man bland annat igenom hur man genomför avlastningssamtal och ger kamratstöd. Man lär ut hur man hanterar en eventuell olycka eller motsvarande i insatsområdet. Du får veta vilka stressfaktorer och olika typer av stress du kan komma i kontakt med i olika situationer.