Om du blivit antagen till en befattning i en internationell insats behöver du gå en insatsutbildning innan du skickas ut till det aktuella området.

Utbildningens tid

Hur lång din utbildning är beror på vilken befattning du ska ha. Utbildningstiden kan variera från två veckor till några månader.

Eftersträvar att ge en tydlig bild av insatsområdet

Du får utbildning i vad fredsframtvingande och fredsbevarande insats innebär. Utbildningen är inriktad på att ge en så bra bild som möjligt av hur det ser ut vid det aktuella insatsområdet, hur saker fungerar och vad som gäller på plats.

Beroende på typ av insats ges du även en kvalificerad stridsutbildning.

Uppdragets bakgrund

Du får lära dig mer om uppdragets bakgrund. Du lär dig om konflikten ni ska arbeta med, om det politiska läget i landet, hur parternas verksamhet ser ut, vilka arbetsförhållanden som råder och om det FN-mandat som ligger till grund för insatsen.

Säkerhetsutbildning

Under säkerhetsutbildningen får du lära dig:

  • vapentjänst
  • sjukvårdstjänst
  • skyddstjänst
  • folkrätt
  • viss engelsk terminologi
  • signalering
  • information om fara för minor
  • utbildning i regler för bruk av maktmedel.

Lagutveckling

Lagutveckling är en form av teambuilding som är till för att gruppen ska få ökad förståelse för den enskilda individen och för gruppen som helhet.

Lagutvecklingen följs upp under tiden du är på plats i insatsområdet.

Krishantering

Utbildningen i krisstöd ger dig grundläggande kunskap i krisstöd och krishantering. Där går du bland annat igenom hur du håller avlastningssamtal och ger kamratstöd. Du lär dig att hantera en eventuell olycka eller motsvarande i insatsområdet. Du får veta vilka stressfaktorer och olika typer av stress du kan komma i kontakt med i olika situationer.