Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum – FMDNC

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, FMDNC, har ansvar för att utbilda och utveckla inom Försvarsmaktens dykeriverksamhet. FMDNC gör även prov och försök när ny dykarutrustning ska tas fram och genomför haveriutredningar efter dykarolyckor.

Befattningar